Nieuws
maandag 17 mei 2021

COVID-Scholingsaanbod voor nieuwe zorgmedewerkers

Thema's

Leven lang ontwikkelen

Branches

Geestelijke gezondheidszorg Gehandicaptenzorg Jeugdzorg Kraamzorg Ouderenzorg Thuiszorg

Friese organisaties delen hun kennis graag

Als verpleeg- of verzorgingshuis kun je zelf veel doen om het coronavirus zo veel mogelijk buiten de deur te houden en op een goede manier om te gaan met de risico’s. Dat varieert van goede basishygiëne tot het ontvangen van bezoek en het inrichten van een crisisteam. Friese zorgorganisaties, het Friesland college en GGD Fryslân hebben de handen ineengeslagen en handreikingen Infectiepreventie ontwikkeld voor nieuwe verpleegkundigen en verzorgenden. Dit als vervolg op de COVID-Coachopleiding en de VR-COVID-19 training die in een eerdere fase zijn ontwikkeld. Door deze trainingen te volgen zijn nieuwe medewerkers voor de start van hun contract geschoold op het gebied van kennis COVID-19. Voor de wijze van scholing is passend onderwijs ingezet. Dit betekent dat de deelnemer zijn of haar eigen keuze kan maken op welke gebieden kennis en vaardigheden ontbreken en daarop de scholing kan aanpassen om zo competent te zijn voor aanvang van de werkzaamheden.

Er is een SWAY (app van Microsoft) ontwikkeld waar alle informatie over bovenstaande onderwerpen gebundeld is. Er zijn filmpjes, teksten, links naar websites etc. Via deze link heeft men toegang tot de inhoud van de Sway. Deze informatie is binnenkort ook te vinden op www.ggdfryslan.nl.

Download de handreikingen hieronder.

Gerelateerde artikelen

Bekijk alle artikelen
Inspiratie
Inspiratiemagazine Actieleren: Het fundament van informatie (artikel 4/4)

Met dit vierde en laatste artikel is het Inspiratiemagazine Actieleren compleet. Het laatste artikel gaat over het fundament van informatie. Veel leesplezier en experimenteer ze!

Lees meer
Nieuws
Kamerbrief steun- en herstelpakket

Ministers Blok, Hoekstra en Koolmees en staatssecretarissen Keijzer en Vijlbrief hebben op 27 mei de Kamerbrief steun- en herstelpakket 3e kwartaal 2021 uitgestuurd. In het pakket staat onder andere dat de tijdelijke maa...

Lees meer
Nieuws
Nanneke Jager is Sociaal Werker 2021

Op 26 mei is Nanneke Jager gekozen tot Sociaal Werker van het jaar 2021. Jager werkt voor het wijkteam van Wij Groningen en voor het Groningse multiculturele vrouwencentrum Jasmijn.

Lees meer