Koploper
06-2017

ZorgThuis Winschoten

Thema's

Arbeidsinnovatie Leven lang ontwikkelen

Branches

Onderwijs

In het ZorgThuis demonstreren mbo-studenten voorzieningen om zichtbaar te maken wat technologie kan betekenen in het langer zelfstandig kunnen blijven wonen van ouderen en jongeren met een beperking.

Na de start van het ZorgThuis Winschoten in 2014 is het project met een RIF subsidie uitgebreid naar alle Noorderpoortlocaties. ZorgThuis Winschoten is in 2017 begonnen met verschillende doelen en programmalijnen.

Doel en programmalijnen

Het creëren van een duurzaam  netwerk van onderwijs, zorg- en welzijnsinstellingen, overheid en bedrijven gericht op:

 • Voorlichting aan cliënten en mantelzorgers over de inzet van zorgtechnologie ter verbetering van hun zorg- en welzijnssituatie thuis.
 • Scholing en training voor huidige en toekomstige professionals over de inzet van (de nieuwste ontwikkelingen m.b.t.) zorgtechnologie
 • Innovatief en aantrekkelijk onderwijs en onderzoek rond inzetten van (de nieuwste ontwikkelingen m.b.t.)  zorgtechnologie.
Werkwijze

Op verschillende plaatsen in de provincie Groningen wordt nu door studenten aan deze doelstellingen gewerkt. Er wordt vanuit het keuzedeel Zorginnovatie en technologie voorlichting gegeven en onderzoek gedaan, in samenwerking met de partners.

Daarnaast verzorgt Noorderpoort bij- en nascholingen rond zorgtechnologie en worden in samenwerking met de partners projecten opgezet.

Onderzoek

De onderzoekslijn in het project is gericht op acceptatie en adaptatie van zorgtechnologie. Daarin wordt een onderscheid gemaakt in:

 • Productonderzoek (geschiktheid en doelgroepen)
 • Onderzoek naar de factoren die gebruik beïnvloeden c.q. stimuleren Deelnemen aan onderzoek gericht op innovatief onderwijs en instructie
Resultaten

In Winschoten staat het ZorgThuis, dat met de woningcorporatie gerealiseerd is, waar mbo-studenten voorzieningen demonstreren om zichtbaar te maken wat technologie kan betekenen in het langer zelfstandig kunnen blijven wonen van ouderen.

In Stadskanaal wordt een ZorgThuis gerealiseerd met partners. Ook daar zal voorlichting gegeven kunnen worden en kunnen studenten oefenen met zorgtechnologie.

In Assen wordt aansluitend bij een revalidatiecentrum een appartement ingericht met woningaanpassingen die nodig zijn om weer thuis te gaan wonen na revalidatie.

In Uithuizen ondersteunen studenten bij de invoering van virtuele thuiszorg en ook in Groningen wordt ondersteund bij de invoering van beeldbellen via de tablet.

In Groningen stad worden voorlichtingen zorgtechnologie gerealiseerd aan groepen ouderen i.s.m. zorg- en welzijnsorganisaties.

Met verschillende gemeentes zijn gesprekken gaande om concepten rond langer veilig thuis wonen en dementievriendelijke gemeente, te concretiseren naar projecten waarin studenten een rol kunnen spelen.

Onderwijsaanbod

Scholing en training

Om zorgtechnologie een plaats te geven in de thuissituatie wordt er veel aandacht besteed aan de huidige professionals in zorg en welzijn door:

 • Voorlichtingsbijeenkomsten voor specifieke groepen
 • Inzet zorgtechnologie in alle lopende (bij- en na-) scholingstrajecten
 • Beurzen met voorlichtingsstands en workshops
 • Gezamenlijke excursies naar Zorgtechnologie hotspots

Samenwerking

De doelen bereikt ZorgThuis Winschoten in samenwerking met een groot netwerk van partners:

 • Bedrijven en werkveld: geven voorlichting, begeleiding en ondersteuning aan studenten bij de uitvoering van projecten
 • Vmbo, mbo en hbo scholen werken samen in of halen voorlichting op bij het ZorgThuis
 • Jaarlijkse inspiratie sessie voor de partners
 • Expertmeetings met beleidsverantwoordelijken zorgtechnologieOphalen van vraagstukken m.b.t. zorg technologische innovatie
  Gezamenlijk ontwikkelen van oplossingsrichtingen
 • Health Hub Roden is het innovatiecentrum waarin veel van onze activiteiten plaats vinden

Gerelateerde artikelen

Bekijk alle artikelen
Koploper
Zorg Innovatie Huis

Het Zorg Innovatie Huis biedt een plek aan (technologische) zorginnovaties en hun toepassing - inclusief aandachtige zorg op maat. Lees hier meer over deze nieuwe Koploper.

Lees meer
Nieuws
Kick-off Transferpunt Zorg en Welzijn in Amsterdam: meteen gehuldigd tot Koplopers

Afgelopen week vond de kick-off plaats van Transferpunt Zorg en Welzijn. Daarbij werd het initiatief ook meteen gehuldigd als Koploper. Lees hieronder meer.

Lees meer
Falend Vooruit
Hoe maken we onszelf overbodig? Falend Vooruit met Garage2020

In deze Falend Vooruit-podcast vertelt Levi van Dam over zijn niet behaalde missie om de jeugdzorg in 2020 terug te dringen naar nul. Het leidde echter wél tot de start van Garage2020, een nieuwe broedplaats voor ideeë...

Lees meer