Koplopers

Wijkleerbedrijf Helpende Handen Dordrecht

Thema's

Werken naar talent

Branches

Onderwijs Thuiszorg

In het Wijkleerbedrijf Helpende Handen Dordrecht werken mbo-stagiairs nauw samen met professionals als wijkverpleegkundigen, leden van het sociaal wijkteam en wijkbeheerders.

Het Wijkleerbedrijf Helpende Handen in Dordrecht is het eerste wijkleerbedrijf in Nederland. Het wijkleerbedrijf is het resultaat van een samenwerking tussen Dordste zorginstellingen, gemeente Dordrecht, een woningcorporatie en het ROC da Vinci en het Hoornbeeck. Mbo’ers helpen en ondersteunen mensen thuis met allerlei klussen, zoals boodschappen doen, maaltijden bereiden, doktersbezoeken en het simpelweg gezelschap houden.

De stagiairs werken nauw samen met andere professionals die mensen thuis helpen, zoals wijkverpleegkundigen, leden van het sociaal wijkteam en wijkbeheerders. Het initiatief heeft inmiddels geleid tot meer startkwalificaties, minder voortijdig schoolverlaten en meer doorstroming naar niveau 3 dan het landelijk gemiddelde.

Projectleider Femke Spruit: ‘Wij bieden ook een schakelprogramma aan, zodat studenten bij ons kunnen werken en op school in het volgende niveau (mbo 2) kunnen instromen. Voor excellente stagiairs is er bovendien een speciaal programma, dat erop is gericht hen een baan aan te bieden.’

Als eerste wijkleerbedrijf in Nederland vindt Helpende Handen Dordrecht het vanzelfsprekend lid te zijn van de Kopgroep. ‘Ik ben benieuwd naar de verhalen van andere wijkleerbedrijven. Een aantal zaken kan namelijk bij ons in de regio nog beter worden georganiseerd. Zo vind ik dat sommige scholen nog erg gericht zijn op hun eigen onderwijsprogramma. Ik zou graag van andere wijkleerbedrijven willen weten hoe zij hun samenwerking met scholen vormgeven. Hebben ze bijvoorbeeld afspraken gemaakt over vrije keuzedelen. Ook ben ik benieuwd hoe je de samenwerking met het sociaal wijkteam kan verbeteren.’

Resultaten

In februari 2016 heeft het wijkleerbedrijf 10.000 hulpvragen behandeld (à 2 tot 2,5 uur per vraag) en ruim 22.000 uur ‘informele’ zorg geleverd. Van elke euro die in het samenwerkingsverband wordt geïnvesteerd, vloeit 2,80 euro aan waarde terug in de maatschappij (maatschappelijke kosten- en batenanalyse, 2014).

Onderwijsaanbod

Elke week biedt Helpende Handen op twee locaties stageplaatsen aan voor 195 stagiairs (mbo-niveau 1 tot en met 5). De nadruk ligt op de niveaus 2 en 3. Ruim vijfhonderd wijkbewoners ontvangen als vaste cliënt hulp en/of ondersteuning.

Wat levert het op?

Wijkleerbedrijf Helpende Handen Dordrecht heeft gezorgd voor minder voortijdige schoolverlaters en meer doorstroming dan het landelijk gemiddelde. Door nauw samen te werken met (zorg)professionals, voelen de stagiairs en aspirant medewerkers zich meer en beter toegerust om mensen thuis te helpen. Tijdens de stages worden de leerlingen in hun kracht gezet. Dit zorgt voor duurzamere inzetbare mbo studenten. Op de huidige arbeidsmarkt zijn werkzoekenden op niveau 1 en 2 het meest vertegenwoordigd. Door tijdens de stage werkervaring op te doen, kan ‘jobcrafting’ toegepast worden. Hierdoor kan er beter op het huidige personeelstekort ingespeeld worden. Bovendien kan door de werkervaring die wordt opgedaan jobcrafting toegepast worden.

Gerelateerde artikelen

Bekijk alle artikelen
Actieleren
Drie redenen om te gaan actieleren

Er zijn allerlei manieren om de personeelsproblemen in zorg en welzijn op te lossen. Denk aan het stellen van wettelijke kaders, het nemen van maatregelen, het afspreken van procedures en protocollen, hogere salarissen. ...

Lees meer
Nieuws
Actie Leer Netwerk zoekt facilitators

Het Actie Leer Netwerk zoekt freelance facilitators voor grote en/of kleine bijeenkomsten én voor het helpen ontwerpen van actieleren in netwerken en organisaties. Ook (leer-)coaches, innovatie-versnellers en andere int...

Lees meer
Actieleren
Actieleren in zorg en welzijn – 15 stappen

Actieleren is leren door samen oplossingen en verbeteringen te ontdekken. Bij actieleren in zorg en welzijn leveren alle betrokkenen een bijdrage vanuit hun eigen perspectief. Het gaat om gezamenlijk en gestructureerd zo...

Lees meer