Koplopers

TOP College, academie voor Zorg en Welzijn

Thema's

Leven lang ontwikkelen

Branches

Onderwijs

TOP College, academie voor Zorg en Welzijn, zorgt voor een betere aansluiting van het onderwijs op de praktijkervaringen van leerwerk-studenten.

Resultaten

Ondernemerschap, eigen regie, creativiteit en flexibiliteit en verdieping in het vakmanschap. Dit zijn eigenschappen die een toekomstige zorgprofessional nodig heeft. TOP College, academie voor Zorg en Welzijn, zorgt voor een betere aansluiting van het onderwijs op de praktijkervaringen van leerwerk-studenten. Er wordt gezamenlijk opgeleid, zodat studenten ook andere vakgebieden leren kennen, buiten de eigen BBL-werkplek.

In september 2017 zijn vijftig BBL-studenten van zorginstellingen ’s Heeren Loo en Atlant gestart met een opleidingsaanbod, waarbij er geen vast curriculum is. Elke donderdag verzamelen zij zich bij het opleidingsgebouw van Atlant. De leercoaches wachten hen op en gaan met hen aan de slag om individuele leerroutes door het kwalificatiedossier te plotten.

Experts vanuit het werkveld geven inspirerende workshops om de leerdoelen van diepte en kleur te voorzien. Deze praktijkgestuurde aanpak leent zich goed om zij-instromers individuele trajecten aan te bieden, precies op die thema’s die zij missen om als vakman/vakvrouw aan de slag te gaan. Door efficiënte zij-instroom mogelijk te maken, kunnen meer sollicitanten toetreden tot de zorgsector.

Onderwijsaanbod

Het onderwijsaanbod staat niet vast. Studenten kunnen zelf bepalen in hoeverre zij zich in een onderdeel van het kwalificatiedossier willen bekwamen. Studenten kunnen kennis opzoeken op internet, uit literatuur of afkijken van een collega. Als zij een kwalitatief goed eindproduct en leerresultaat kunnen laten zien, kan dit afgetoetst worden. De examens zijn de gebruikelijke examens van Prove2Move en leiden naar de gebruikelijke diploma’s. Mogelijk ook naar branchecertificaten.

Wat levert het op?
  • De praktijk gestuurde aanpak zonder vast curriculum en met inspirerende workshops zorgt voor meer enthousiasme onder de studenten voor de sector. Resultaat is een goede, toekomstbestendige personeelsvoorziening in de sector zorg en welzijn.
  • Tijdens de opleiding krijgen studenten de regie over hun ontwikkeling in handen. Hierdoor ontstaat zelfvertrouwen en wordt de student meer in zijn/haar kracht gezet. Deze vorm van onderwijs sluit naadloos aan bij de veranderende zorg- en welzijnssector waarbij zelfregie van de hulpvrager centraal staat.
  • Ervaring opdoen met zelfregie laat zien wat zelfregie in de praktijk betekent in het contact tussen de student als professional en de mensen met en voor wie er gewerkt wordt.

Partners

Zorg-
en welzijnsaanbieders
's Heeren Loo Atlant

Onderwijsaanbieder
Aventus

Gerelateerde artikelen

Bekijk alle artikelen
Actieleren
Drie redenen om te gaan actieleren

Er zijn allerlei manieren om de personeelsproblemen in zorg en welzijn op te lossen. Denk aan het stellen van wettelijke kaders, het nemen van maatregelen, het afspreken van procedures en protocollen, hogere salarissen. ...

Lees meer
Nieuws
Actie Leer Netwerk zoekt facilitators

Het Actie Leer Netwerk zoekt freelance facilitators voor grote en/of kleine bijeenkomsten én voor het helpen ontwerpen van actieleren in netwerken en organisaties. Ook (leer-)coaches, innovatie-versnellers en andere int...

Lees meer
Actieleren
Actieleren in zorg en welzijn – 15 stappen

Actieleren is leren door samen oplossingen en verbeteringen te ontdekken. Bij actieleren in zorg en welzijn leveren alle betrokkenen een bijdrage vanuit hun eigen perspectief. Het gaat om gezamenlijk en gestructureerd zo...

Lees meer