Koplopers

Serious Soaps

Thema's

Arbeidsinnovatie

Branches

Overig

Serious Soaps daagt studenten uit om via interactieve games hun kennis over de ouderenzorg te vergroten.

De arbeidsmarkt wordt bepaald door een toename van ouderenzorg met complexere zorg. Ouderen die langer in hun eigen leefomgeving wonen en daar worden behandeld. Dit vraagt om zorgverleners die op deze zorg zijn ingespeeld. Zelfmanagement en zelfredzaamheid zijn hierbij belangrijke aspecten. Met behulp van deze praktijkgerichte, interactieve en aantrekkelijke methodiek worden studenten optimaal voorbereid op deze arbeidsmarkt.

Een Serious Soap is een interactieve real life game met korte filmscènes (20 minuten) en vragen, waarbij er sprake is van een doorlopend verhaal. De student wordt steeds meegenomen in een verhaal van een oudere en maakt keuzes welke stappen hij/zij zou zetten in een bepaalde situatie. Doordat deze informatie al in een klassikale les is gegeven, wordt de verworven kennis als het ware toegepast in de praktijk.

De Serious Soaps zijn ontwikkeld met professionele acteurs en tot stand gekomen met financiering van het Nationaal Programma Ouderenzorg van ZonMw. De ambitie van projectpartners is om de lesmethode verder te verspreiden.

Resultaten

Actuele kennis is vertaald in onderwijsmateriaal en beschikbaar voor het onderwijs en de zorg- en welzijn organisaties via www.serioussoap.nl.

Studenten hebben door het doen van deze Serious Soap aantoonbaar meer kennis over ouderen, pijn, screening en zelfmanagement bij ouderen. Studenten die met het lespakket hebben gewerkt, geven aan dat de Serious Soaps goed bruikbaar, aantrekkelijk en leerzaam zijn.

Volgens docenten bieden de interactieve games de mogelijkheid tot:

  • het aanleren van nieuwe kennis
  • het toepassen van nieuwe vaardigheden
  • het bespreken van de houding van de hulpvrager en de hulpverlener
  • het oefenen van klinisch redeneren
Onderwijsaanbod

Serious Soaps is gericht op mbo-studenten. Daarnaast is het ook interessant voor reeds gediplomeerde verpleegkundigen en verzorgenden.

De games zijn geaccrediteerd in het Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden van V&VN.

Wat levert het op?
  • Nieuwe kennis is nodig en moet aangeleerd worden om (complexere) zorg aan ouderen, die langer in hun eigen leefomgeving wonen, te kunnen blijven bieden.
  • Door realistische filmscènes in de Serious Soaps krijgen de studenten meer kennis over ouderen en het toepassen van nieuwe (en noodzakelijke) vaardigheden. Deze kennis zal zich bij het starten op de arbeidsmarkt als een inktvlek verspreiden.
  • De Serious Soaps zijn ook beschikbaar voor reeds gediplomeerde verpleegkundigen en verzorgenden, wat een stimulans is voor professionals om door te leren.

Gerelateerde artikelen

Bekijk alle artikelen
Actieleren
Drie redenen om te gaan actieleren

Er zijn allerlei manieren om de personeelsproblemen in zorg en welzijn op te lossen. Denk aan het stellen van wettelijke kaders, het nemen van maatregelen, het afspreken van procedures en protocollen, hogere salarissen. ...

Lees meer
Nieuws
Actie Leer Netwerk zoekt facilitators

Het Actie Leer Netwerk zoekt freelance facilitators voor grote en/of kleine bijeenkomsten én voor het helpen ontwerpen van actieleren in netwerken en organisaties. Ook (leer-)coaches, innovatie-versnellers en andere int...

Lees meer
Actieleren
Actieleren in zorg en welzijn – 15 stappen

Actieleren is leren door samen oplossingen en verbeteringen te ontdekken. Bij actieleren in zorg en welzijn leveren alle betrokkenen een bijdrage vanuit hun eigen perspectief. Het gaat om gezamenlijk en gestructureerd zo...

Lees meer