Koplopers

Regiocampus

Thema's

Arbeidsinnovatie Leven lang ontwikkelen

Branches

Onderwijs

De Regiocampus is dé fysieke plek voor leren, werken en innoveren. Professionals en studenten van bedrijven en instellingen uit alle sectoren werken samen in creatieve, innovatieve projecten en proeftuinen.

Door de (ouderen)zorg te innoveren en jong talent uit alle sectoren aan de regio te verbinden, werkt Regiocampus aan een vitaal woon- en werkklimaat in Zuidwest-Drenthe en Noordwest-Overijssel. In 2020 wil de Regiocampus een fysieke plek voor leren, werken en innoveren zijn. Het biedt kansen voor alle samenwerkende partners, professionals, studenten en ondernemers. Het is een multidisciplinaire en creatieve “place to be” voor projecten en proeftuinen.

Voor meerdere sectoren wordt een programmalijn ontwikkeld met proeftuinen en projecten. Voor de sector Zorg en Welzijn zijn onderstaande thema’s in ontwikkeling:

 1. Zorgcampusgilde
 2. Ketenaanpak
 3. Samenredzaamheid
 4. Multilevel- en multidisciplinaire leeromgeving
 5. Technische innovatie
 6. Food-Agri-Zorg
Resultaten

Zorgcampus GildeHet Zorgcampus Gilde is een mbo-opleiding op maat voor het Isala Diaconessenhuis Meppel en Zorggroep Noorderboog, waarbij het leren volledig in de praktijk plaatsvindt. In 2016 is het gilde, na een pilotperiode, een duurzame opleiding geworden en start in september de vierde groep leerlingen.

Ondernemerspunt
Het ondernemerspunt is dé plek waar ondernemers ideeën en opdrachten uit diverse vakgebieden kunnen inbrengen en laten uitwerken door studenten. Er wordt multidisciplinair en op meerdere levels samengewerkt met partners, professionals, studenten , wordt de binding van jong talent met de regio versterkt. Ook wordt er een jaarlijks terugkerend event georganiseerd vanuit “leren ondernemen en ondernemend leren”, waarbij studenten worden gematcht met ervaren ondernemers.

Ketenaanpak

Proeftuin ketenaanpak
Uitdagende leersituatie voor studenten van de bachelor opleidingen hbo-v waarin zij zorg overstijgende vragen van ouderen zelfstandig vertalen naar een innovatievraagstuk in samenwerking met aanbieders van preventie, cure, care, wonen en welzijn (ketenaanpak).

Proeftuin Sterk werk-leerklimaat
Om een sterk werk-leerklimaat te bereiken, kijken medewerkers naar welk gedrag cliënten vertonen wat bijdraagt aan de eigen regie van de cliënt. Reflectie op het eigen handelen en dat van hun collega’s staat centraal.

Samenredzaamheid

Proeftuin Wijklab
Deze proeftuin biedt ondersteuning bij de aanpak van de veranderingen in de wijk. De focus ligt op de structuur en inhoud van een formeel en informeel netwerk in de wijk: hoe ver kun je gaan met de verschuiving naar de burger, hoe versterk je sociale cohesie en samenredzaamheid? Hoe bereik je een verschuiving van het gebruik van maatwerkvoorzieningen naar algemene voorzieningen?

Proeftuin Positieve gezondheid
Doelstelling van dit onderzoeksproject is het verwerven van nieuwe kennis over het verpleegkundig handelen volgens het gezondheidsconcept ‘Positieve Gezondheid’ en de ervaren meerwaarde daarvan volgens verpleegkundigen, cliënten van 65 jaar en ouder en hun directe persoonlijke netwerk.

Multilevel-en multidisciplinaire leeromgeving

Proeftuin leerhuis
Een werk- en leeromgeving die zich kenmerkt door school en beroepspraktijk bij elkaar te brengen in een leerhuis. De school gaat naar het bedrijf, of het bedrijf komt in de school. Deze omgeving maakt het mogelijk om leerprocessen op verschillende niveaus op een nieuwe manier te organiseren. Met de focus op theorie, reflectie en praktijk.

Proeftuin academische werkplaats
In deze proeftuin wordt de verbinding verkend tussen hbo’s uit de regio met Universiteiten in combinatie met zorg en gemeenten. Daarna wordt dit uitgebreid naar het mbo en voortgezet onderwijs om in te kunnen spelen op de behoefte in de zorg.

Technische innovatie

Proeftuin VR-iendje
Hoe kan VR-technologie ondersteunend zijn bij ouderen en meer specifiek bij ouderen met dementie? VR-iendje is een unieke doe-het-zelf Virtual Reality oplossing van het gerenommeerde VR Bedrijf YellowBird. Het is zo ontwikkeld dat iedereen zelfstandig VR beelden kan opnemen en/of live kan streamen met het gebruik van een bril.

Proeftuin e-health in de wijk
Ontwikkelen van een eenvoudig te bedienen hulpmiddel (bijvoorbeeld een app) waarin wijkverpleegkundigen de benodigde informatie over e-health toepassingen kunnen krijgen.

Agri-Food-Zorg

Agri-food-zorg innovatiecentrum (Frederiksoord)/ontwikkeling foodmakelaar
Onderzoek naar vitaliteit en positieve gezondheid. Het stimuleren van vitaliteit en (positieve) gezondheid door een groep mensen (zelfredzame inwoners en inwoners in intramurale setting) een beweegprogramma en een totaal gezond voedselpakket aan te bieden met regionale producten. Onderzoek en effectmeting op basis van ervaring van het Pro Muscle onderzoek van o.a. Wageningen Research. Multilevel onderzoek met wo-hbo-mbo-vo. Studenten van verschillende niveaus worden betrokken in de uitvoering via het Ondernemerspunt. Het onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met Universiteit Wageningen.

Onderwijsaanbod

In de Regiocampus werkt het voortgezet onderwijs samen met het mbo en hbo. In alle projecten werkt het onderwijs samen met het werkveld, om zo te zorgen voor een goede aansluiting met de praktijk. Het Regiocampus Gilde is bijvoorbeeld een mbo-opleiding niveau 2, het onderzoek voor e-health in de wijk is op hbo-niveau, terwijl het Ondernemerspunt opdrachten biedt voor studenten van alle niveaus.

Wat levert het op?
 • De Regiocampus biedt kansen aan het onderwijs en het werkveld om samen te innoveren in zorg en welzijn.
 • Door studenten met bedrijven te laten samenwerken aan concrete opdrachten wordt de binding van jong talent met het regionale zorg- en welzijnsveld versterkt. Dit is essentieel voor onze toekomstige zorg.
 • Het volledig leren in de praktijk zorgt voor enthousiaste (mbo-)leerlingen.
 • Door medewerkers te laten kijken naar het gedrag van cliënten, wordt de (eigen regie van de) cliënt centraal gezet. Reflectie op het eigen handelen en dat van collega zorgmedewerkers speelt hierbij een belangrijke rol.
 • De Regiocampus zorgt voor een veilige leeromgeving en goede aansluiting van onderwijs en praktijk, waardoor een leven lang geleerd kan worden.

Gerelateerde artikelen

Bekijk alle artikelen
Nieuws
Koploperbijeenkomsten 12 en 17 juni – Laat je inspireren

Ben je geïnteresseerd in arbeidsbesparende zorginnovaties? In oplossingen die zorg- en welzijnsorganisaties hebben gevonden om medewerkers voor hun organisatie te behouden? Of in voorbeelden van goede samenwerkingen tus...

Lees meer
Actieleren
Drie redenen om te gaan actieleren

Er zijn allerlei manieren om de personeelsproblemen in zorg en welzijn op te lossen. Denk aan het stellen van wettelijke kaders, het nemen van maatregelen, het afspreken van procedures en protocollen, hogere salarissen. ...

Lees meer
Nieuws
Actie Leer Netwerk zoekt facilitators

Het Actie Leer Netwerk zoekt freelance facilitators voor grote en/of kleine bijeenkomsten én voor het helpen ontwerpen van actieleren in netwerken en organisaties. Ook (leer-)coaches, innovatie-versnellers en andere int...

Lees meer