Koploper

Praktijkleerroute Zorg & Welzijn

Thema's

Leven lang ontwikkelen

Branches

Ambulancezorg Eerstelijnszorg Geestelijke gezondheidszorg Gehandicaptenzorg GGD Jeugdzorg Kraamzorg Onderwijs Ouderenzorg Overig Sociaal werk Thuiszorg

De Praktijkleerroute is een BOL-traject waarbij studenten van diverse zorg- en welzijnsopleidingen vanaf dag één onderwijs volgen in de beroepspraktijk van een leerbedrijf.

De Praktijkleerroute van Rijn IJssel Zorg & Welzijn is een BOL-traject waarbij studenten van diverse zorg- en welzijnsopleidingen vanaf dag één onderwijs volgen in de beroepspraktijk van een leerbedrijf.

Resultaten

1) Praktijk en les dicht bij elkaar
De Praktijkleerroute is een leerroute voor de echte doener die direct in contact komt met de verschillende doelgroepen en daarmee direct kennismaakt met de beroepspraktijk. Studenten van diverse zorg- en welzijnsopleidingen die de Praktijkleerroute volgen, waarderen het dat zij vanaf het begin van hun opleiding praktijkervaring opdoen, veel contact hebben met cliënten en dat de afstand tussen praktijk en les klein is.

2) Korte lijnen
Bij de Praktijkleerroute geven docenten van Rijn IJssel Zorg & Welzijn en werkbegeleiders van het leerbedrijf samen vorm aan het onderwijs. Medewerkers worden ook als gastspreker van workshops of themabesprekingen uitgenodigd. Docenten en werkbegeleiders hebben korte lijnen om het leerproces te monitoren en te beoordelen. De Praktijkleerroute bestaat uit vijftig procent stage en vijftig procent onderwijs in het leerbedrijf.

3) Opleiden in context van werkveld
De Praktijkleerroute is tot stand gekomen naar aanleiding van de vraag vanuit de zorg- en welzijnssector om studenten meer op te leiden in de context van het werkveld en de behoefte vanuit de studenten die vinden dat zij niet meer passen binnen het huidige onderwijssysteem. Zij hebben behoefte om te leren in de praktijk.

In februari 2017 is Rijn IJssel samen met ouderenzorg Pleyade gestart met een groep van dertien studenten. Ook bij Siza gehandicaptenzorg is een groep van dertien studenten gestart. In september 2017 is de Praktijkleerroute aangevuld met 27 studenten bij de zorginstellingen Siza en Pleyade.

In november 2017 volgen 61 studenten onderwijs in de Praktijkleerroute Zorg & Welzijn.

Beter onderwijs

Binnen de Praktijkleerroute zijn er korte lijnen om het leerproces te monitoren en te beoordelen. De eerste resultaten zijn positief.

Door de nauwe samenwerking is er een betere afstemming met het werkveld en wordt het leerproces beter gevolgd. De studenten worden opgeleid vanuit de vraagsturing en hierbij is de context leidend.

De eerste diploma’s zijn inmiddels afgeleverd. In het werkveld zijn meer handen aan het bed waardoor de cliënt meer aandacht krijgt en ook daar is merkbaar dat de Praktijkleerroute bijdraagt aan de verbetering van de kwaliteit van zorg.

Toekomst

Het doel van Rijn IJssel Zorg & Welzijn is een instroom van twee keer per jaar. De werving vindt plaats vanuit de huidige reguliere BOL-klassen en vanuit de nieuwe aanmeldingen, dit samen met de betrokken werkvelden zoals Siza, Pleyade en Attent. Rijn IJssel Zorg & Welzijn streeft er naar de komende jaren het aantal opleidingen uit te breiden en meer zorg- en welzijnsinstellingen in de regio te betrekken bij de Praktijkleeroute. Daarnaast sterven we ernaar om ook andere opleidingen van zorg en welzijn te betrekken in de praktijkleerroute

Onderwijsaanbod

Het uitgangspunt voor de samenwerking is het samen onderwijs ontwikkelen en vormgeven in de contextrijke leeromgeving in de instelling. Het Leven lang leren wordt bevorderd door met het werkveld te professionaliseren in de Praktijkleerroute voor werknemers in het werkveld.

Het onderwijsaanbod is voor de doelgroepen: Helpende Zorg & Welzijn, Verzorgende IG en Maatschappelijke zorg gebaseerd op het huidige kwalificatiedossier. Als er in de les theorie wordt behandeld gaat de student diezelfde dag nog met het geleerde aan de slag tijdens de beroepspraktijk. Doordat het onderwijs in de instelling gegeven wordt, worden er opdrachten met en voor de cliënten uitgewerkt. Er wordt voortdurend gereflecteerd.

Het gaat om de volgende opleidingen:

• Helpende Zorg & Welzijn, niveau 2
• Verzorgende IG, niveau 3
• Maatschappelijke Zorg, niveau 3 en 4 Begeleider gehandicaptenzorg en Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg.

Impact op de werkvloer

– BOL-studenten onderwijs laten volgen in de beroepspraktijk, resulteert dat het onderwijs meer op de praktijk gericht zal zijn.
– Samenwerking tussen docenten en werkbegeleiders vormt het onderwijs voor de student en zorgt ook voor groei en kennis aan desbetreffende docenten en werkbegeleiders. Daarbij is er een natuurlijke groei naar het veranderende profiel van de zorg- en welzijnsprofessional.
– Doordat de student vanaf de eerste dag “aan het bed” staat zijn er meer handen waardoor de cliënt meer aandacht krijgt wat resulteert aan de verbetering van de kwaliteit van de zorg.
– Door leerlingen meer op te leiden in de context van het werkveld, worden ze enthousiast en zijn daardoor meer voorbereid voor hun toekomstige functie.

Partners

Zorg-
en welzijnsaanbieders
Siza Pleyade Attent Zorg en Behandeling

Onderwijsaanbieder
Rijn IJssel

Overheid
WZW

Gerelateerde artikelen

Bekijk alle artikelen
Agenda
HRM in de zorg

HRM in de Zorg is al 13 jaar, met jaarlijks 350 deelnemers, hét grootste HR congres voor de zorg. Opgezet voor & door HR-, bestuur/directie- en lijnmanagers werkzaam in de care en cure. U bent in één dag op de hoogte ...

Lees meer
Nieuws
Vooruitgang boeken met actieleren met de Facilitators Pool

Het Actie Leer Netwerk ondersteunt netwerken en organisaties bij actieleren met de Facilitators Pool.  Een externe facilitator kan het leerproces net dat ene zetje geven, kan het proces helpen ontwerpen of een creati...

Lees meer
Agenda
Koploperbijeenkomst november 2019

Heb jij interesse in arbeidsmarktvernieuwing in zorg en welzijn en wil je inspiratie opdoen? Kom dan op 4 november naar de Koploperbijeenkomst van het Actie Leer Netwerk. De bijeenkomst staat in het teken van kennisdelin...

Lees meer