Koploper
09-2020

Zorg Innovatie Huis

Thema's

Arbeidsinnovatie Leven lang ontwikkelen

Branches

Ouderenzorg

Voor nieuwe innovaties en hun implementatie is een plek nodig. En niet om zomaar wat uit te proberen – een vaste plek waar het veilig is voor alle betrokkenen van technologische zorgvernieuwing is meer dan gewenst. Dat is waar het Zorg Innovatie Huis een perfecte rol vervult in het circuit: een plek in de regionale zorgsector die inspireert én zorginnovaties inclusief de toepassing ervan tastbaar maakt. 

Het Zorg Innovatie Huis is een initiatief van Amaris Zorgroep, Inovum en het Rosa Spier Huis dat zorgprofessionals, cliënten en naasten, leveranciers, onderwijzers en studenten een overzicht geeft van innovatiemogelijkheden in aandachtige zorgverlening op maat 

De beste en slimste innovaties worden op deze plek verzameld, ontwikkeld en toegepast. De werkwijze is simpel: het dagelijks leven met aanzienlijke hulp van zorgtechnologie wordt op een laagdrempelige manier getest en ervaren – allemaal op een levensloopbestendige manier, dus niet gericht op een korte trend of momentopname. Zo wordt er een cruciale bijdrage aan de vooruitgang van zorg(technologie) geleverd, terwijl de levenskwaliteit behouden blijft en de zelfbeschikking van cliënten wordt aangemoedigd. 

Ook is er mogelijkheid tot het lenen van nieuwe technologische toepasssingen om te onderzoeken of het betreffende apparaat van toegevoegde waarde is. Enkele voorbeelden van te lenen toepassingen: de Gyenno spoon voor mensen met tremoren, robot Maatje en het Somnox slaapkussen. Hiernaast worden in het Zorg Innovatie Huis pilots gestart, waarbij een innovatie daadwerkelijk bij een groep cliënten wordt toegepast en geëvalueerd. Enkele voorbeelden van pilots bij het ZIH: het slimme incontinentiemateriaal en het smart matras.  

Zo bewijst het ZIH zichzelf uitstekend als een leerplek – niet alleen in de omgang met nieuwe technologieën en sociale innovaties, maar ook bij de effecten die deze innovaties op zorg en cliënt kunnen hebben. Cliënten kunnen daarnaast in een panel hun feedback geven per innovatie, die weer wordt teruggekoppeld naar zorgmedewerkers, leerlingen en leveranciers. 

Wat levert het op?

De resultaten van Team Innovatie Amaris sinds 2019 liegen er niet om: na de start van een actieve regionale samenwerking werd het Zorg Innovatie Huis opgericht, en zijn verschillende organisaties en professionals er langs geweest om hun kennis en ervaringen te delen. Daarnaast is er een Helpdesk Digitale Zorg opgericht, wordt er samengewerkt met diverse onderwijsinstellingen en zijn bovengenoemde pilots gestart. 

Sinds begin 2020 zijn er ruim vijftig innovatieve items uitgeleend aan cliënten en afdelingen, is een actief cliëntenpanel in het leven geroepen en zijn de zorgbehoevenden en hun naasten actief betrokken bij pilots. Ruim dertig senioren zijn in het begin van 2020 op de koffie geweest in het huis. Ook is er een start gemaakt door Amaris om cliënten te ondersteunen in de digitaliseringsslag die de zorg doormaakt. 

Daarnaast zijn de medewerkers van het ZIH sterker betrokken bij innovatie in de zorg en de pilots binnen het huis, en heeft een honderdtal collega’s uit de zorg door een bezoek al nieuwe inzichten opgedaan. De medewerkers van het ZIH doen niet alleen ervaring op met technologische innovaties, maar worden ook gericht bijgeschoold op het gebied van zorg en technologie. Aan webinars over dit onderwerp deden ruim 150 participanten mee. Ten slotte kan men niet alleen leren middels webinars, maar ook door middel van verschillende workshops.  

Waarom is dit een goed voorbeeld? 

Het werken met nieuwe zorginnovaties zorgt voor veel tijdsbesparing op de werkvloer. Daarnaast zorgen de technologische nieuwigheden voor meer ondersteuning en gemak in het verrichten van algemene dagelijkse levensverrichtingen. 

Door de veelzijdigheid en brede focus is het Zorg Innovatie Huis een uitblinkend Koplopervoorbeeld. Over verschillende vakgebieden, met verschillende partners en met uiteenlopende organisaties tracht men om de cliënten met nieuwe hulpmiddelen te laten ontspannen, te entertainen, activeren of ze juist veilig te stellen of zelfstandig te maken. Er is een actief cliëntenpanel dat per innovatie feedback geeft, want actieve cliëntendeelname is niet altijd vanzelfsprekend. 

Ook de doelgroep is breed: er wordt zowel binnen als buiten de eigen organisatie samengewerkt met ervaren professionals, en ook met nieuwe leerlingen. 

Wat kunnen anderen leren van dit initiatief?

Een enorme dosis aan ervaring binnen een breed scala aan technologische innovaties binnen het vakgebied – iets dat vrij zeldzaam is bij verschillende organisaties. Ook is er veel expertise aanwezig over digitale (beeld)zorg en algemene innovaties. 

Met de inzichten van het ZIH wordt het voor andere organisaties eenvoudiger om een eigen soortgelijk initiatief op te starten. Daarnaast is het opzetten en draaiende houden van een uitleenservice, pilots en proefplaatsingen iets wat het ZIH met andere organisaties kan delen, naast ervaring en kennis op het gebied van innovaties, workshops, webinars en een vak op locatie voor leerlingen in zorg en welzijn. 

Partners

Zorg-
en welzijnsaanbieders
Amaris Zorggroep Inovum Rosa Spier Huis

Gerelateerde artikelen

Bekijk alle artikelen
Koploper
Vernieuwend Werken in de Zorg: Vernieuwen en leren

Verbeterideeën afkomstig van de werkvloer in goede banen begeleiden en in praktijk brengen: dat is wat het initiatief Vernieuwend Werken in de Zorg probeert te doen. Lees hier meer over dit Koploper-initiatief.

Lees meer
Nieuws
Servicedocument maatwerkopleiding mbo-verpleegkundige voor zij-instromers

Op verzoek van ministerie OCW voert Kennispunt MBO twee projecten uit ter ondersteuning van mbo-scholen in het bieden van deze maatwerkopleidingen voor zij-instromers.

Lees meer
Agenda
Algemene Ledenvergadering WGV Zuid Holland Zuid (Besloten bijeenkomst)

Lees meer