Koploper

Virtual Reality

Thema's

Gezond werken Leven lang ontwikkelen

Branches

Onderwijs

Zorgverleners ervaren in kritische beroepssituaties regelmatig machteloosheid en stress. Het Koploperinitiatief ‘Virtual Reality’ traint beginnend professionals om op zulke moment regie te  nemen.

In het initiatief Virtual Reality is een leergemeenschap opgezet tussen diverse opleidingen van Fontys Hogescholen zoals ICT, paramedische beroepen, toegepaste psychologie en mens & gezondheid samen met zorginstellingen en het bedrijfsleven. Studenten van de technische opleidingen ontwikkelen Virtual Reality-materiaal, waarmee studenten van de zorg- en welzijnsopleidingen belevingsgericht onderwijs krijgen in het adequaat omgaan met stressvolle beroepssituaties. De student kan met Virtual Reality veilig oefenen met overzicht houden, en experimenteren met handelen en houding. Doordat beginnend zorgprofessionals op deze manier al in een vroeg stadium handvatten krijgen in zelfregulatie bij stressvolle situaties, kan ziekteverzuim en vertrek uit de zorg voorkomen worden. Virtual Reality biedt de mogelijkheid om eindeloos te variëren in het aanbod van beroepsspecifieke situaties. De beroepspraktijk kan in de leergemeenschap ook nieuwe casuïstiek aanbieden waarvoor zij graag scholing op maat zou willen hebben.

Wat levert het op?

De samenwerking heeft tot concreet innovatief onderwijsmateriaal geleid. De bruikbaarheid is voor onderwijs- en beroepspraktijk geëvalueerd en vervolgens weer doorontwikkeld. Het ontwikkelde materiaal wordt in de definitieve versie als open source ter beschikking gesteld (via Wikiwijs) om hiermee andere opleidingen en praktijken te stimuleren het materiaal te gebruiken. Zij kunnen hun ervaringen daarna terugkoppelen naar de leergemeenschap, die de geleerder lessen meeneemt in het ontwikkelen van nieuw materiaal. De leergemeenschap heeft  daarmee een verbindende werking voor kennisuitwisseling met verschillende zorgopleidingen in Nederland ten aanzien van de meerwaarde van Virtual Reality als onderwijsmiddel. Virtual Reality blijkt ook een middel om reflectie op handelingsbekwaam- en persoonsgericht gedrag te stimuleren.

Wat kunnen andere organisaties leren van dit voorbeeld?

In de leergemeenschap wisselen verschillende fasen elkaar af. Een cyclus start meestal met het inventariseren van relevante situaties in een zorgpraktijk die voor (beginnend) zorgprofessionals stressvol zijn. Op basis van deze scenario’s worden scripts geschreven die vervolgens worden omgezet in Virtual Reality-materiaal. Bedrijfsleven en studenten ICT zetten hierbij hun expertise in. Studenten uit het zorgdomein en zorgprofessionals evalueren het materiaal vervolgens. Daarna vindt de ontwikkeling van de definitieve versie plaats.

Waarom is dit een goed voorbeeld?

Met Virtual Reality (VR) kan in een veilige leeromgeving worden geoefend met stressvolle of emotionele situaties die zich in het werk in de zorg voordoen. Door diverse beroepsspecifieke situaties na te bootsen kan de (beginnend) professionals zich goed kan voorbereiden op (toekomstige) praktijk. Zo leren professionals adequaat handelen en ervaren zij minder stress in kritische en/of emotionele situaties voordoen tijdens hun werk. Dit leidt tot meer werkplezier en maakt het risico op uitval lager. Zo zijn goede professionals te behouden voor de zorg. De leergemeenschap ontwikkelt en verbetert continu nieuw onderwijsmateriaal. Dit materiaal komt weer beschikbaar voor het werkveld en draagt daarmee ook bij aan na- en bijscholing van professionals die al in de praktijk werken. Een goed voorbeeld om leven lang ontwikkelen en gezond werken te stimuleren.

 

Partners

Zorg-
en welzijnsaanbieders
GGzE GGz Breburg Chatarina Ziekenhuis

Onderwijsaanbieder
Fontys

Gerelateerde artikelen

Bekijk alle artikelen
Nieuws
Falend Vooruit Café op de Actie Leer Netwerk Dag 2019

Mislukte wervingscampagnes, een app die tot werkdrukverlaging moet leiden maar die medewerkers helemaal niet blijken te snappen: het zijn voorbeelden van Falend Vooruit die bij het Actie Leer Netwerk een podium krijgen k...

Lees meer
Nieuws
Regioteam: Actie Leer Netwerk Dag is dé kans om verder te komen met je plan of proje...

Het Regioteam Werken in de Zorg: een nieuw team van VWS dat op een bijzondere manier een bijdrage gaat leveren aan anders werken en behoud van personeel voor zorg en welzijn. Coördinator van het Regioteam Joost Trieneke...

Lees meer
Nieuws
Ambassadeur prof. dr. Annet H. de Lange bijzonder hoogleraar Succesvol ouder worden o...

Op vrijdag 1 november 2019 aanvaarde prof. dr. Annet de Lange, ambassadeur voor het Actie Leer Netwerk op het thema Gezond werken, haar leerstoel Succesvol ouder worden op het werk aan de Open Universiteit.

Lees meer