Koploper
11-2019

Van vinken naar vragen

Thema's

Arbeidsinnovatie Gezond werken

Branches

Eerstelijnszorg

Patiënten met meer motivatie voor gezond gedrag en medewerkers uit de huisartsenpraktijk die hun werk zinvoller, lichter en plezieriger vinden: dat zijn de resultaten van dit Koploperinitiatief. Wat begon als experiment is nu vast onderdeel van de werkwijze van ROHA.

ROHA biedt praktijkondersteuners en huisartsen de mogelijkheid om de focus in de ketenzorg te richten op de mens, in plaats van op het (afvinken van het) protocol. De aanpak bestaat onder andere uit trainingen gebaseerd op de visie “Van Ziekte en Zorg naar Gezondheid en Gedrag” (GG/ZZ) en daarnaast op het bevorderen van samenwerking in de wijk. Denk aan samenwerking tussen zorgverleners onderling en tussen huisartsenvoorziening, welzijn en het sociale domein. ROHA biedt haar zorgverleners een palet aan interventies die zij kunnen inzetten om zorg op maat te leveren. Bijvoorbeeld de inzet van het eHealth-toepassingen of wandelconsulten.

Wat levert het op?

Door de nieuw aangeleerde gesprekstechniek en grondhouding over GG slagen de medewerkers van de huisartsenpraktijk erin om patiënten aan het werk te zetten en zelf de regie te nemen in hun herstelproces. Dit maakt het werk lichter (want de patiënt werkt het hardst), zinvoller (want de geboden zorg sluit beter aan en vindt op de juiste plek plaats) en leuker (want de gesprekken worden levendiger). Uit een onderzoek onder 44 medewerkers van ROHA komen deze cijfers: ruim 59 procent van de respondenten zegt meer werkplezier te hebben, 21 procent merkt geen verschil en 19 procent weet het niet of heeft een ander antwoord. De helft van de zorgverleners vindt haar patiënten meer gemotiveerd. Tien procent merkt geen effect en 40 procent weet het niet of heeft een ander antwoord. Het Koploperinitiatief begon als experiment, maar is nu een belangrijk onderdeel van het kwaliteitsbeleid van ROHA.

Wat kunnen andere organisaties leren van dit voorbeeld?

ROHA is bottom up te werk te gegaan. ‘We zijn begonnen met de mensen die iets wilden veranderen. We verplichten niets en dat maakt dat ook wij als zorgorganisatie meer werkplezier hebben’, aldus de projectleider.

Een specifiek ontwikkelpunt is de GG-methodiek bij laaggeletterden. ROHA-zorgverleners in achterstandswijken geven aan dat het toepassen van de GG-methodiek moeilijk of zelfs ongeschikt is voor de doelgroep. Alhoewel de trainers zeggen dat de methodiek juist bij elk mens toepasbaar is, wil ROHA hier toch meer aandacht aan besteden. De organisatie overweegt een extra module Gezondheid en Gedrag voor zorgverleners met veel laaggeletterde patiënten.

Waarom is dit een goed voorbeeld?

Huisartsen en praktijkondersteuners die vonden dat ze weinig eigen initiatief en regelruimte hadden, kunnen door deze aanpak weer op eigen initiatief en kracht varen. Ze bekijken, samen met hun patiënten, waar hulp nodig is om tot een persoonsgerichte aanpak te komen.

De aanpak van ROHA maakt het werk lichter en zinvoller. De aanpak is bottum-up en uniek. Dit Koploperinitiatief brengt zorgverleners aantoonbaar meer werkplezier.

 

Gerelateerde artikelen

Bekijk alle artikelen
Koploper
Vernieuwend Werken in de Zorg: Vernieuwen en leren

Verbeterideeën afkomstig van de werkvloer in goede banen begeleiden en in praktijk brengen: dat is wat het initiatief Vernieuwend Werken in de Zorg probeert te doen. Lees hier meer over dit Koploper-initiatief.

Lees meer
Agenda
Algemene Ledenvergadering WGV Zuid Holland Zuid (Besloten bijeenkomst)

Lees meer
Agenda
Netwerkbijeenkomst HR, Opleiden en Recruitment

Lees meer