Koploper
08-2020

Transferpunt Zorg en Welzijn

Thema's

Arbeidsinnovatie Beperken uitstroom Leven lang ontwikkelen Werken naar talent

Branches

Alle branches

Transferpunt Zorg & Welzijn heeft nieuwe ontwikkelingen (november 2021)

Op 20 september 2020 werd het Transferpunt Zorg en Welzijn – een loopbaanpad voor de zorg – als praktijkvoorbeeld en onderdeel van House of Skills gelanceerd. Het Transferpunt kon meteen rekenen op veel belangstelling en werd ook al snel Koploper bij het Actie Leer Netwerk. Zodat andere organisaties of samenwerkingsverbanden kunnen leren van dit initiatief.

Inmiddels is het Transfercentrum 1 jaar actief. Er zijn lessen geleerd die onder andere hebben geleid tot het starten van een Orientatieprogramma zorg en welzijn (zie bijlage powerpoint). In dit oriëntatieprogramma van maximaal 6 maanden, maken werkzoekenden kennis met diverse banen en branches in zorg en welzijn en met de opleidingsmogelijkheden die hierbij horen. Met regelmaat start een nieuwe klas.

Dit orientatietraject vindt plaats in het nieuwe Health Education Centre (HECS) van het ROC van Amsterdam in het Slotervaart Centrum voor Zorg (zie bijlage transferpunt en HECS). Het HECS is onderdeel van het Louwes Lab, wat op 29 oktober feestelijk is geopend door wethouders Simone Kukenheim en Touria Melanie van de gemeente Amsterdam.

Binnenkort organiseert Actie Leer Netwerk een werkbezoek bij Koploper Transferpunt Zorg en Welzijn. Bekijk hier de agenda.

V.l.n.r. Touria Melianie en Simone Kukenheim (foto: Milan Hofmans)
V.l.n.r. Touria Melianie en Simone Kukenheim (foto: Milan Hofmans)

 

De coronacrisis is een grote doordenderende draaikolk, maar bracht sommige zaken ook in een stroomversnelling. Het Transferpunt zorg en welzijn is een goed voorbeeld van een versneld in gang geraakte samenwerking in tijden van lockdown. Binnen het Transferpunt hebben uiteenlopende partijen – zorg, welzijn, opleiders, gemeente, UWV, vakbond, TNO als ontwikkelaar en House of skills als verbinder en innovator – de handen ineengeslagen om arbeidsmarktvraagstukken aan te pakken. Zo is men er bijvoorbeeld in geslaagd om een vernieuwde aanpak te ontwikkelen tot duurzame instroom in de sector.

Waarom is dit een Koploper?

In 2019 rondde House of Skills samen met een aantal partners de pilot Apothekersassistent? Ja. Natuurlijk! voor de regio Midden Nederland en de Metropoolregio Amsterdam met succes af. Hierbij zijn 47 zij-instromers in september 2019 gestart met de versnelde bbl-opleiding Apothekersassistent. Deze pilot bleek een groot succes, wat uiteindelijk leidde tot een duurzame en efficiënte regionale samenwerking.  Ten slotte ontstond het op zichzelf staande Transferpunt Zorg en Welzijn  – een samenwerking met voorloperpositie – uit deze pilots, met een samenwerkingsmodel dat zich ook laat toepassen op andere regio’s.

Transferpunt Zorg en Welzijn heeft als doel: innovatie op het gebied van duurzame in- en doorstroom van medewerkers voor de sector. Daarmee wil het ook uitstroom in een latere fase beperken. Het initiatief is erg actueel en relevant: Transferpunt richt zich vooral op mensen uit branches en sectoren die door de Corona-crisis met minder of geen werk zijn komen te zitten. Mensen die (hernieuwde) belangstelling hebben om in zorg en welzijn te werken. ook voor doorstromers binnen de sector is deze aanpak interessant. 

Daarom is er een breed pakket aan (veelal nieuwe) tools, begeleiding en opleidingsaanbod op MBO- en HBO-niveau ontwikkeld. Dit om (zij)instromers nauwkeurig te matchen met een passende functie in de zorg.

Ten slotte onderscheidt het Transferpunt zich door te werken met matching op basis van de “skillset” en motivatie van de werkzoekende. Dit wordt bewerkstelligd door de dataset die gegenereerd wordt, door vraag en aanbod aan elkaar te koppelen en door nieuwe tools hierbij in te zetten.

Pilot Amstelring

Transferpunt Zorg en Welzijn start in juli met een pilot voor zorginstelling Amstelring in de regio Amsterdam. Hierbij wordt instroom gezocht voor de functies:  

  • Hbo verpleegkundigen,  
  • Mbo verpleegkundigen (niveau 4 en 5) en  
  • Verzorgende IG (niveau 3) 
  • Helpende plus (niveau 2) 
  • Helpende (niveau 2) 
  • Medewerker Welzijn en wonen 

 De pilot zal duren tot april 2021.  

Wat kunnen andere organisaties leren van dit voorbeeld?

Ten eerste is de aanpak van Transferpunt is branche- en regio-overstijgend. Het traject is uitvoerig uitgedacht, zorgvuldig ingericht en er is een breed aanbod voor vereiste en gewenste scholing beschikbaar. Ook is de aansluiting met regionale programma’s als RAAT goed meegenomen.  

Daarnaast start het Transferpunt met het screenen en plaatsten van zij-instromers. Dit voor een aantal koplopers uit verschillende deelsectoren (ziekenhuis, ouderenzorg, gehandicaptenzorg en jeugdzorg).  Hiermee wordt verwacht na een toetsingsperiode te kunnen opschalen naar alle zorg/welzijnsorganisaties en naar alle regio’s. 

Meer weten over de uitdagingen en oplossingen van de ketenaanpak voor ‘skillgerichte’ zij-instroom? Download de documenten hieronder!

Werkbezoek aan Transferpunt Zorg en Welzijn

Op 3 februari 2022 vond een werkbezoek aan deze Koploper plaats. In het Health Experience Center Slotervaart (HECS) van het ROC van Amsterdam, gevestigd in het voormalige Slotervaart Ziekenhuis, werd een gezelschap ontvangen bestaande uit 35 vertegenwoordigers van o.a. het ministerie van VWS en OCW, werkgeversorganisaties, opleiders, de gemeente Amsterdam en het Actie Leer Netwerk.
Lees meer!

Gerelateerde artikelen

Bekijk alle artikelen
Nieuws
Servicedocument maatwerkopleiding mbo-verpleegkundige voor zij-instromers

Op verzoek van ministerie OCW voert Kennispunt MBO twee projecten uit ter ondersteuning van mbo-scholen in het bieden van deze maatwerkopleidingen voor zij-instromers.

Lees meer
Agenda
Algemene Ledenvergadering WGV Zuid Holland Zuid (Besloten bijeenkomst)

Lees meer
Agenda
Netwerkbijeenkomst HR, Opleiden en Recruitment

Lees meer