Koploper
08-2020

Transferpunt Zorg en Welzijn

Thema's

Arbeidsinnovatie Beperken uitstroom Leven lang ontwikkelen Werken naar talent

Branches

Alle branches

De coronacrisis is een grote doordenderende draaikolk, maar bracht sommige zaken ook in een stroomversnelling. Het Transferpunt zorg en welzijn is een goed voorbeeld van een versneld in gang geraakte samenwerking in tijden van lockdown. Binnen het Transferpunt hebben uiteenlopende partijen – zorg, welzijn, opleiders, gemeente, UWV, vakbond, TNO als ontwikkelaar en House of skills als verbinder en innovator – de handen ineengeslagen om arbeidsmarktvraagstukken aan te pakken. Zo is men er bijvoorbeeld in geslaagd om een vernieuwde aanpak te ontwikkelen tot duurzame instroom in de sector.

Waarom is dit een Koploper?

In 2019 rondde House of Skills samen met een aantal partners de pilot Apothekersassistent? Ja. Natuurlijk! voor de regio Midden Nederland en de Metropoolregio Amsterdam met succes af. Hierbij zijn 47 zij-instromers in september 2019 gestart met de versnelde bbl-opleiding Apothekersassistent. Deze pilot bleek een groot succes, wat uiteindelijk leidde tot een duurzame en efficiënte regionale samenwerking.  Ten slotte ontstond het op zichzelf staande Transferpunt Zorg en Welzijn  – een samenwerking met voorloperpositie – uit deze pilots, met een samenwerkingsmodel dat zich ook laat toepassen op andere regio’s.

Transferpunt Zorg en Welzijn heeft als doel: innovatie op het gebied van duurzame in- en doorstroom van medewerkers voor de sector. Daarmee wil het ook uitstroom in een latere fase beperken. Het initiatief is erg actueel en relevant: Transferpunt richt zich vooral op mensen uit branches en sectoren die door de Corona-crisis met minder of geen werk zijn komen te zitten. Mensen die (hernieuwde) belangstelling hebben om in zorg en welzijn te werken. ook voor doorstromers binnen de sector is deze aanpak interessant. 

Daarom is er een breed pakket aan (veelal nieuwe) tools, begeleiding en opleidingsaanbod op MBO- en HBO-niveau ontwikkeld. Dit om (zij)instromers nauwkeurig te matchen met een passende functie in de zorg.

Ten slotte onderscheidt het Transferpunt zich door te werken met matching op basis van de “skillset” en motivatie van de werkzoekende. Dit wordt bewerkstelligd door de dataset die gegenereerd wordt, door vraag en aanbod aan elkaar te koppelen en door nieuwe tools hierbij in te zetten.

Pilot Amstelring

Transferpunt Zorg en Welzijn start in juli met een pilot voor zorginstelling Amstelring in de regio Amsterdam. Hierbij wordt instroom gezocht voor de functies:  

  • Hbo verpleegkundigen,  
  • Mbo verpleegkundigen (niveau 4 en 5) en  
  • Verzorgende IG (niveau 3) 
  • Helpende plus (niveau 2) 
  • Helpende (niveau 2) 
  • Medewerker Welzijn en wonen 

 De pilot zal duren tot april 2021.  

Wat kunnen andere organisaties leren van dit voorbeeld?

Ten eerste is de aanpak van Transferpunt is branche- en regio-overstijgend. Het traject is uitvoerig uitgedacht, zorgvuldig ingericht en er is een breed aanbod voor vereiste en gewenste scholing beschikbaar. Ook is de aansluiting met regionale programma’s als RAAT goed meegenomen.  

Daarnaast start het Transferpunt met het screenen en plaatsten van zij-instromers. Dit voor een aantal koplopers uit verschillende deelsectoren (ziekenhuis, ouderenzorg, gehandicaptenzorg en jeugdzorg).  Hiermee wordt verwacht na een toetsingsperiode te kunnen opschalen naar alle zorg/welzijnsorganisaties en naar alle regio’s. 

Gerelateerde artikelen

Bekijk alle artikelen
Blog
Arbeidsmarkt jeugdzorg in een notendop

Een tekort aan jeugdprofessionals. Hoge werkdruk, ziekteverzuim en uitstroom. Financiële tekorten. Problemen met de continuïteit. Jeugdzorg werkt! neemt allerlei initiatieven om dit tij te keren. Lees over de Arbeidsma...

Lees meer
Actieleren
Inspiratiemagazine Actieleren: De kracht van gezamenlijkheid (artikel 2/4)

In het Inspiratiemagazine Actieleren gaan we dieper in op de kernelementen die bijdragen aan de succesfactoren van geslaagde initiatieven. In dit tweede artikel gaan we in op de kracht van gezamenlijkheid.

Lees meer
Podcast
Podcast: Rijndam Revalidatie over arbeidsmarktbeleid ook tijdens de coronapandemie

Revalidatie speelt een belangrijke rol bij de behandeling van coronapatiënten. Daarom hoog tijd om met een revalidatiecentrum te praten over arbeidsmarktbeleid tijdens deze pandemie. Wat houdt Rijndam Revalidatie bezig?

Lees meer