Koploper

Samenwerken aan zorg voor iedereen

Thema's

Arbeidsinnovatie Leven lang ontwikkelen Werken naar talent

Branches

Sociaal werk

Statushouders klaarstomen voor een baan in de zorg, en werkgevers klaarstomen voor de komst van deze nieuwe medewerkers. Daar draait het om in dit Koploperinitiatief uit de Veluwe.

Omgekeerde werving en selectie: dat is als het ware hoe zorginstellingen uit Apeldoorn en omstreken te werk gaan bij het aannemen van statushouders. In plaats van te focussen op competenties en diploma’s die nodig zijn om een bepaalde zorgfunctie uit te oefenen, gaat het in dit Koploperinitiatief om de potentie en talenten van de statushouders. In een intensieve, langdurige voorbereidende fase zoeken de werkgever en de kandidaten naar een goede aansluiting van waarden en drijfveren van beiden.
Daarna lopen de deelnemende statushouders stage op verschillende afdelingen binnen Zorggroep Apeldoorn en volgen zij een vooropleiding in de zorg. Daarna krijgen zij een vast contract aangeboden en een BBL-opleiding in de zorg.

Wat levert het op?

De ervaringen zijn erg positief. Er zijn intussen achttien statushouders in het bezit van hun certificaat en in dienst getreden. Twaalf statushouders zullen in de loop van 2020 het programma afronden. De samenwerkende partijen willen in het komende jaar met nog eens vijf groepen van elk vijftien deelnemers starten. Het Koploperinitiatief richt zich intussen niet meer alleen op statushouders, maar ook op uitkeringsgerechtigden en niet-westerse migranten. Bijkomend voordeel: de komst van deze nieuwe groepen zorgmedewerkers trekt ook een meer culturele diversiteit in de cliëntenpopulatie aan. Zo kunnen zorginstellingen steeds beter inspelen op en aansluiten bij de zorgbehoefte van allerlei culturele groepen uit de maatschappij.

Wat kunnen andere organisaties leren van dit voorbeeld?

De samenwerkingspartners hebben veel geïnvesteerd in het ‘cultuurfit’ maken van de deelnemende statushouders. Een belangrijk knelpunt was de Nederlandse taal; het heeft veel tijd gekost om de nieuwkomers aan te moedigen de taal te leren door actief deel te nemen aan de Nederlandse samenleving. Ook is veel geïnvesteerd in het empoweren van de zorginstellingen, bijvoorbeeld in het begeleiden van de statushouders. De investeringen worden op de lange termijn terugverdiend in de duurzame arbeidsrelaties die ontstaan door deze aanpak.

Waarom is dit een goed voorbeeld?

Het Koploperinitiatief ‘Samenwerken aan zorg voor iedereen’ is een goed doordachte projectaanpak voor nieuwkomers. Het project is innovatief en anders ten opzichte van de gangbare aanpak van de inburgering van statushouders. De aanpak is gebaseerd op mindshifting: het veranderen van de bestaande gedachten ten aanzien van de benadering van- en het ondersteunen van statushouders. Het doel van dit Koploperinitiatief is tweeledig: een bijdrage leveren aan het arbeidsmarktprobleem in de zorg en het inrichten van het zorglandschap voor zorgvragers vanuit diezelfde groepen.

Met deze gedegen aanpak dragen XYZ en Zorggroep Apeldoorn bij aan het benutten van nieuw arbeidspotentieel en zetten zij al vanaf de start in op het behoud van deze medewerkers. Deze innovatieve aanpak heeft de potentie om tot schaalvergroting te komen in andere gemeenten en bij andere VVT- instellingen.

Partners

Zorg-
en welzijnsaanbieders
Lucrato

Onderwijsaanbieder
Aventus

Overig
Atz Advies

Gerelateerde artikelen

Bekijk alle artikelen
Nieuws
Position paper Zorgverzekeraars Nederland over de arbeidsmarkt in de zorg.

Het groeiende tekort aan zorgprofessionals is een van de grootste uitdagingen voor de gezondheidszorg de komende jaren. Zorg is mensenwerk en gemotiveerde zorgverleners zijn een absolute voorwaarde. De zorgverzekeraars e...

Lees meer
Koploper
Ad-niveau op de kaart voor Zorg en Welzijn in Noord-Nederland

De arbeidsmarktproblematiek in zorg en welzijn vraagt om nieuwe manieren van werken en opleiden. Associate degrees kunnen daaraan een bijdrage leveren, daarom zijn drie hogescholen samen met het werkveld aan de slag gega...

Lees meer
Koploper
Huis van Werkvermogen Jeugdhulp Friesland

Hoe zorg je ervoor dat zorgmedewerkers nu én in de toekomst duurzaam inzetbaar blijven? In dit Koploperinitiatief investeert Jeugdhulp Friesland daarvoor in een goed gesprek tussen medewerkers en teamleiders, zodat gezo...

Lees meer