Koploper

Samen zijn we Onbeperkt

Thema's

Arbeidsinnovatie Leven lang ontwikkelen Werken naar talent

Branches

Gehandicaptenzorg

Personeelstekorten in de zorg wegwerken en ontwikkelmogelijkheden creëren voor (nieuwe) zorgprofessionals in de gehandicaptenzorg: daar draait het om in dit Koploperinitiatief ‘Samen zijn we onbeperkt.’

Door hun krachten te bundelen zijn de mogelijkheden onbeperkt, zeggen zorgorganisaties SDW en S&L Zorg. Dit Koploperinitiatief omhelst een specialistische flexpool, een verkort zij-instroomtraject en praktijkgestuurd leren. Iedere nieuwe medewerker, met of zonder ervaring in de gehandicaptenzorg, kan rekenen op een passend leer- en ontwikkeltraject. Leren op de werkplek staat altijd centraal en er is een interactieveleeromgeving. Tijdens themadagen is er veel ruimte voor het delen van eigen praktijkervaringen. Doordat de organisaties samenwerken, ook met verschillende onderwijspartners, kunnen zij meer diversiteit en uitdaging bieden aan nieuw en bestaande medewerkers. De gespecialiseerde flexpool geeft ervaren begeleiders bovendien de kans om op verschillende locaties van SDW en S&L Zorg aan de slag te gaan. Zorgprofessionals leren zo van elkaar en delen hun kennis gemakkelijker.

Wat levert het op?

Dit Koploperinitiatief levert zowel een bijdrage aan het terugdringen van de personeelstekorten als aan ‘het anders en gezamenlijk leren’ in zorg en welzijn. In het verkorte zij-instroomtraject zijn intussen zeventien deelnemers gestart, in het praktijkgestuurde onderwijs 23 mensens. Door de sterke link tussen opleiding en praktijk, leren de leerlingen sneller verbanden leggen. De ambitie is om het samenwerkingsinitiatief te verstevigen en uit te breiden door bijvoorbeeld meer instroommomenten binnen de leertrajecten te bieden, samen te werken met andere organisaties en nieuwe initiatieven die bijdragen aan thema’s zoals instroom en behoud van medewerkers te starten

Wat kunnen andere organisaties leren van dit voorbeeld?

In dit Koploperinitiatief staat het leren op de werkplek centraal. De leerling komt niet alleen iets halen, maar brengt ook zijn ervaring vanuit een ander werkveld mee. Deze nieuwe medewerkers hebben naast passie voor de gehandicaptenzorg een open blik en een nieuwsgierige en leergierige houding. Het praktijkgericht leren zorgt voor een betere aansluiting in de beroepspraktijk. Er wordt geleerd in de praktijk door interne experts en cliënten hierbij te betrekken. Zo stimuleer je samen leren, maar maak je de leerling ook regisseur van zijn eigen leerproces. Extra bijzonder is dat dit initiatief in een kort tijdsbestek van de grond is gekomen. ‘Een succes, maar we hebben ook geleerd van oplossingen of plannen die in het begin te ondoordacht of ambitieus waren’, aldus de projectleider.

Waarom is dit een goed voorbeeld?

Het initiatief is bijzonder omdat in een kort tijdspad meerdere initiatieven binnen de samenwerking zijn ontwikkeld. Door de verschillende praktijkgerichte leertrajecten (verkorte leerroute of een langere praktijk gestuurde leerroute) sluiten de organisaties aan op de leerbehoefte van de (nieuwe) medewerkers. En dat gaat verder dan samen leren en ontwikkelen. Medewerkers worden namelijk ook uitgewisseld waardoor ze de kans krijgen om bij elkaar een kijkje in de keuken te nemen en hun kennis te delen.

Partners

Zorg-
en welzijnsaanbieders
sdw SL Zorggroep

Onderwijsaanbieder
G&D Kellebeek College

Gerelateerde artikelen

Bekijk alle artikelen
Nieuws
Lea Bouwmeester – Wat moeilijk kon, kan nu heel snel

Wat zijn we in een totaal andere situatie beland sinds ik mijn vorige blog schreef over (arbeidsbesparende) technologie die gezondheid en zorg ondersteunt. Het perspectief was een paar weken geleden dat die technologie m...

Lees meer
COVID-19
Praktische hulp bij digitale uitdagingen ten tijde van de coronacrisis

Het is nu een uitdaging om cliënten en patiënten veilig te verzorgen en ze toch contact te laten onderhouden met hun sociale netwerk. Ook wordt er een steeds groter beroep gedaan op de digitale vaardigheden van alle me...

Lees meer
COVID-19
Zo zet je eHealth zinvol in tijdens de coronacrisis

Zorg op afstand leveren, tijdbesparende middelen en inzicht in leefstijl. Drie zaken die nu nog meer opportuun zijn geworden. Een hoop technologische middelen zijn al voorhanden. Maar welke zijn momenteel het meest gesch...

Lees meer