Koploper
02-2020

Praktijkgestuurd Leren Groningen

Thema's

Leven lang ontwikkelen

Branches

Gehandicaptenzorg

Hoe maak je leren en werken in de gehandicaptenzorg weer aantrekkelijk? Hoe sluit je zo goed mogelijk aan bij de veranderende zorgsector? Dit Koploperinitiatief laat zien dat leren op maat in gepersonaliseerde, praktijkgerichte leerroutes daar een belangrijke bijdrage aan kan leveren.

Met het vernieuwende, praktijkgestuurde onderwijsconcept biedt deze Koploper nieuwe zorgstudenten erkend onderwijs op maat, waarbij de nieuwste maatschappelijke, vakinhoudelijke en onderwijskundige ontwikkelingen zijn meegenomen. Tijdens de opleiding werken de studenten binnen drie verschillende zorginstellingen in de verstandelijk gehandicaptenzorg. Het onderwijs volgt de leervragen van de student; de leervraag komt voort uit de hulpvraag van de cliënt. Zo slaat deze Koploper een brug tussen praktijk en theorie. Iedere student bepaalt zelf zijn tempo, instroommoment en de vakken die hij volgt. Zo worden toekomstige medewerkers opgeleid om persoonlijk leiderschap te nemen en de regie zelf in handen te houden.

Meer informatie

Wat levert het op?

Er zijn begin 2020 dertig studenten gestart binnen de deelnemende gehandicaptenzorginstellingen. Zij volgen de opleiding Maatschappelijke Zorg niveau 3 of 4. De verwachting is dat de uitstroom van studenten en beginnende zorgmedewerkers omlaag gaat door dit initiatief, doordat potentiële werknemers vroegtijdig kennismaken met werken in de gehandicaptenzorg. Zij krijgen dus al vroeg een realistisch beeld. Zittende medewerkers kunnen de nieuwe studenten begeleiden in hun opleiding; dit biedt deze groep de kans hun expertise te delen en zich verder te ontwikkelen als werkbegeleider.

Wat kunnen andere organisaties leren van dit voorbeeld?

De vraag van de werkgevers is leidend in het onderwijsaanbod: zo is er een goede afstemming tussen het opgeleide zorgpersoneel en de specifieke behoeften van de regionale arbeidsmarkt. Inhoudsdeskundigen uit het werkveld bieden, samen met de deelnemende ROC’s, het maatwerkonderwijs aan. Op die manier maken de inhoudsdeskundigen een belangrijk deel uit van het nieuwe concept en worden zij meegenomen in nieuwe ontwikkelingen en alles wat er bij toekomstige zorgmedewerkers speelt.

Waarom is dit een goed voorbeeld?

Bijzonder van dit Koploperinitiatief is dat het leerproces start in de praktijk. Er is geen vast curriculum, de leervraag van student komt voort uit de hulpvraag van zijn of haar cliënt. Het praktijkgestuurd leren dicht de kloof tussen theorie en praktijk. Het leerproces biedt ook mogelijkheden voor zittende medewerkers om zich verder te ontwikkelen. Een mooie samenwerking tussen drie ROC’s en aanbieders van gehandicaptenzorg in de provincie Groningen.

Afbeelding-Praktijkgestuurd-leren-Groningen

Partners

Zorg-
en welzijnsaanbieders
Cosis De Zijlen 's Heeren Loo

Onderwijsaanbieder
Noorderpoort Alfa-college

Gerelateerde artikelen

Bekijk alle artikelen
Koploper
Vernieuwend Werken in de Zorg: Vernieuwen en leren

Verbeterideeën afkomstig van de werkvloer in goede banen begeleiden en in praktijk brengen: dat is wat het initiatief Vernieuwend Werken in de Zorg probeert te doen. Lees hier meer over dit Koploper-initiatief.

Lees meer
Nieuws
Servicedocument maatwerkopleiding mbo-verpleegkundige voor zij-instromers

Op verzoek van ministerie OCW voert Kennispunt MBO twee projecten uit ter ondersteuning van mbo-scholen in het bieden van deze maatwerkopleidingen voor zij-instromers.

Lees meer
Agenda
Algemene Ledenvergadering WGV Zuid Holland Zuid (Besloten bijeenkomst)

Lees meer