Koploper

Het Warande Leren – leren in huis

Thema's

Leven lang ontwikkelen

Branches

Onderwijs Ouderenzorg

Doel van het Warande Leren is stagiairs van niveau 2 opleiden en zo een tekort aan stageplekken en schooluitval tegen te gaan.

Doel van het Warande Leren is de kwaliteit van zorg verbeteren door studenten van niveau 2 in huis en praktijkgericht op te leiden. Studenten kunnen mogelijk doorstromen naar de opleiding op niveau 3 (verzorgende IG). De studenten kennen Warande en Warande kent de studenten.

In het onderwijsconcept Warande Leren werken de student, werkbegeleiders en docenten nauw samen binnen het Leerbedrijf Warande. Studenten lopen stage en gaan naar school in het leerbedrijf. Een docent is dagelijks aanwezig en geeft les in een speciaal voor de studenten ingericht ‘leerhome’. De studenten kunnen hun opleiding afronden in een kansrijke omgeving met veel praktijkmogelijkheden. In deze samenwerking werkt Leerbedrijf Warande nauw samen met MBO Utrecht en ROC Midden Nederland.

Resultaten
  1. Voor het leerbedrijf: meer vakbekwaamheid van gediplomeerden, een beter leerklimaat in de organisatie, meer stagerendement omdat studenten een jaar lang vier dagen per week in de praktijk bezig zijn en een kweekvijver voor nieuw (zelf opgeleid) personeel, inval-­ en vakantiekrachten.
  2. Voor de afdeling en de zorgvragers: 22 studenten kunnen diverse zaken op niveau 2 oppakken en het biedt extra mogelijkheden om activiteiten met bewoners te doen. Bovendien leren studenten makkelijker werknemersvaardigheden aan.
  3. Voor de onderwijsinstellingen: hoog diplomarendement en minder absentie, kwaliteitsverbetering van BPV-plaatsen en extra BPV-plaatsen en een betere verbinding tussen het onderwijs en de praktijk.
Onderwijsaanbod

Op dit moment worden binnen het Warande Leren BOL-studenten van niveau 2 (helpenden) opgeleid. In het Warande Leren wordt de volgende aanpak gevolgd:

  1. Goede rol-­ en taakverdeling tussen begeleider en docent. De begeleider vervult een voorbeeldrol op de werkvloer en helpt de student het vak te leren. De docent is de hele week aanwezig in het leerbedrijf en is het eerste aanspreekpunt voor studenten. De docent en begeleider vormen een team.
  2. Goede verbinding tussen theorie en praktijk. Praktisch en theoretisch onderwijs vinden plaats op één locatie. Praktijkopdrachten worden door de school en het bedrijf samen gemaakt en nauw afgestemd op de dagelijkse praktijk. Opdrachten en praktijklessen bevatten informatie over zaken die in dat specifieke leerbedrijf voorkomen. Daardoor staat de theoretische informatie ook dichtbij de praktijk van de student.
  3. Studenten krijgen structuur en veiligheid aangeboden. De docent biedt structuur en regelmaat, er zijn korte lijnen en duidelijke afspraken en veel persoonlijk contact met student. Op deze manier signaleert en bespreekt de docent zaken die goed gaan en minder goed gaan direct met de student. Dit voorkomt uitval.

Wat levert het op?

  • In het leerbedrijf heerst een goed leerklimaat doordat praktisch en theoretisch onderwijs in elkaar overlopen.
  • De nauwe samenwerking tussen het onderwijs en de praktijk zorgt voor meer vakbekwaamheid van gediplomeerden.
  • Door de aanwezigheid en beschikbaarheid van de docent voor de studenten, krijgt deze ook een signalerende functie. Ter voorkoming van uitval, maar ook om studenten die niveau 3 aankunnen, te herkennen. Hierdoor worden er veel studenten behouden voor de zorg.
  • Een goede rol- en taakverdeling tussen begeleider en docent zorgen voor een veilige leerplek. Een veilige leerplek voorkomt absentie en komt ten goede aan de kwaliteit van de zorg.

Partners

Zorg-
en welzijnsaanbieders
Warande

Onderwijsaanbieder
MBO Utrecht ROC Midden Nederland

Gerelateerde artikelen

Bekijk alle artikelen
Nieuws
Wat neem jij mee van de Actie Leer Netwerk Dag? 

2 december kwamen zo'n 500 deelnemers, workshopleiders, etc. bij elkaar om samen aan de slag te gaan met het oplossen van het arbeidsmarkttekort in zorg en welzijn. Het was de eerste Actie Leer Netwerk Dag met zes themah...

Lees meer
Nieuws
Karin Luidens kijkt terug op de eerste Actie Leer Netwerk Dag

Op de eerste Actie Leer Netwerk Dag, op 2 december 2019 in ’s-Hertogenbosch, kwamen bijna 500 mensen af. Dat maakt mij trots. Het Actie Leer Netwerk werd precies een jaar eerder gelanceerd, als onderdeel van het Actiep...

Lees meer
Nieuws
Peter van Lieshout : Dynamische organisatie van taken met kwaliteitsgaranties, de sle...

Kun je burgers garanderen dat de kwaliteit van zorg op orde is, zonder een beroep te hoeven doen op het feit dat de mensen die in de zorg werken, hun diploma als bijvoorbeeld arts of verpleegkundige hebben behaald? Zie h...

Lees meer