Koploper
01-2020

Dweilen met de kraan dicht

Thema's

Beperken uitstroom Gezond werken Leven lang ontwikkelen Meer uren werken

Branches

Ouderenzorg

Oudere medewerkers inzetten als mentoren van nieuwe collega’s: dat levert bij ouderenzorgorganisatie St. Sint Jozefoord op veel vlakken winst op. Dit Koploperinitiatief draagt dan ook groots bij aan het oplossen van de arbeidsmarktproblemen in de zorg.

Door oudere zorgmedewerkers een functie als mentor aan te bieden, kunnen zij toch blijven werken als het werk als verzorgende fysiek of mentaal (te) zwaar wordt. Een waardevolle functie die past bij het einde van een loopbaan in de zorg. De medewerkers kunnen als mentor hun kennis en expertise overdragen op een jongere generatie. Voor de nieuwe zorgmedewerkers is de mentor een vast aanspreekpunt en steunpilaar.

Wat levert het op?

De functie als mentor maakt langer en plezieriger doorwerken mogelijk voor oudere zorgmedewerkers die hun werk fysiek en/of mentaal te zwaar vinden. Dit Koploperinitiatief verlaagt dus de uitstroom, onnodig deeltijdpensioen en verzuim. Met een oudere mentor aan hun zij, krijgen nieuwe zorgmedewerkers de kans om gedegen ingewerkt te worden en zo met meer plezier aan het werk blijven. Ook hier dus een lagere uitstroom van zorgpersoneel. Doordat de mentor het inwerken op zich neemt, kunnen verzorgenden en verpleegkundigen die dat eerst deden hun tijd aan andere zaken besteden. Bij hen daalt dan ook de werkdruk. Er zijn vooralsnog twaalf mentoren aan het werk in de nieuwe functie. St. Sint Jozefoord is bezig met het meten van resultaten.

Wat kunnen andere organisaties leren van dit voorbeeld?

Dit Koploperinitiatief richt zich op instroom, behoud en het voorkomen van uitstroom. Niet alleen op de korte, maar ook op de lange termijn. De oudere zorgmedewerkers zijn tevreden met het nieuwe loopbaanpad dat zij kunnen kiezen en de nieuwe zorgmedewerkers ervaren het hebben van een mentor als een ‘warm bad’. Dit initiatief heeft impact op de hele organisatie. Daarnaast werkt St. Sint Jozefoord samen met andere zorgorganisaties uit Brabant, om te leren van elkaars succesfactoren en valkuilen. Alle organisaties hebben het mentorproject op hun eigen manier uitgerold in de organisatie.

Waarom is dit een goed voorbeeld?

In dit Koploperinitiatief snijdt het mes aan twee kanten. Voor oudere werknemers geeft het een taakverrijking om nieuwe collega’s te begeleiden. Hierdoor kunnen oudere werknemers de laatste jaren van hun loopbaan waardevol werk verrichten dat past bij hun situatie. Nieuwe, vaak jongere collega’s worden beter begeleid door mentoren dan voorheen. Als je net begonnen bent in de zorg, komt er veel op je af. Veel nieuwe medewerkers verlaten de zorg alweer binnen 1 tot 2 jaar. Door deze aanpak is de vroege uitstroom te beperken.