Koploper
06-2020

Arkin Ontregelt!

Thema's

Beperken uitstroom

Branches

Geestelijke gezondheidszorg

Registreren: het is veel zorgmedewerkers een doorn in het oog. GGZ-zorgverlener Arkin is erin geslaagd om de registratiedruk enorm te verlagen. Medewerkers zijn weer tevreden over hun werk, het verzuim en verloop is gedaald en de kwaliteit van zorg gestegen.

‘Hoe wil jij je werk inrichten en waar wil jij je op focussen? Die vraag hebben we letterlijk bij de medewerkers neergelegd’, zegt de projectleider van dit Koploperinitiatief. Met de behoefte van zorgverleners eenmaal helder voor ogen, is Arkin een innovatie-overeenkomst aangegaan met zorgverzekeraars. De insteek van die overeenkomst: behandelaren de ruimte geven het werk zo te doen dat zij zich op de inhoud kunnen richten. Daarnaast ondersteunt Arkin de medewerkers maximaal op ICT-vlak, met een gebruiksvriendelijke registratie-applicatie die per persoon iedere dag vijftig minuten tijdswinst oplevert. Behandelaren hoeven in de nieuwe app alleen nog directe tijd te registreren.

Wat levert het op?

‘Op hr-vlak zien we spectaculaire uitkomsten: verzuim en verloop zijn met tientallen procenten gedaald bij de teams die deelnemen aan dit Koploperinitiatief. Ons onderzoek laat verder significante verbeteringen zien op de ervaren werkdruk, maar ook op het gevoel zinvol werk te doen en het eigen werk te kunnen organiseren’, aldus de projectleider. Medewerkers vinden dat zij inhoudelijk in hun rol zijn gezet en hebben meer vertrouwen in hun functioneren dan voorheen, zo blijkt uit het onderzoek naar de eerste twee jaar aan ervaringen. Medewerkers gebruiken de vrijgekomen tijd om samen te reflecteren en/of zich bij te scholen. De kwaliteit van zorg is meetbaar gestegen.

In het nieuws

Wat kunnen andere organisaties leren van dit voorbeeld?

Het loont om naar medewerkers te luisteren en daarover in gesprek te gaan met de zorgverzekeraar. Ook heeft Arkin het ministerie van VWS en de Nederlandse Zorg Autoriteit bij dit Koploperinitiatief betrokken. Bij alle gesprekken zaten behandelaren zelf ook aan tafel; zij leverden bovendien een belangrijke bijdrage aan het ontwikkelen van de gebruiksvriendelijke registratie-software. Dat is volgens de projectleider dan ook de gouden tip voor andere organisaties: ‘Ga niet zelf bedenken hoe het anders kan, maar vraag het aan de mensen die het werk doen. Benut hun ideeën maximaal.’

Waarom is dit een goed voorbeeld?

‘Ik weet niet meer wat ik ben, psychiater of administrateur’, zei een medewerker anderhalf jaar geleden tegen Arkin-bestuurder Dick Veluwenkamp. De vraag stond symbool voor een grote zorg die Veluwenkamp zelf ook had, namelijk dat de inhoud van het werk ten onder dreigde te gaan aan regels. Dit probleem leeft bij veel organisaties. Bureaucratie en regels zijn veelgehoorde redenen waardoor mensen de sector verlaten. Arkin laat in de praktijk zien dat je er wel degelijk iets aan kunt doen. Ontregel de zorg!

Gerelateerde artikelen

Bekijk alle artikelen
Nieuws
Jobcarving in de zorg

De personeelsuitdagingen in de zorg zijn groot. Er is een nijpend tekort aan personeel, professionals ervaren een hoge werkdruk en het ziekteverzuim loopt alsmaar op. Door de coronapandemie wordt dit nog versterkt. Ieder...

Lees meer
Koploper
Vitaliteitslab: Utrecht nóg gezonder maken

Vitaliteitslab: Utrecht nóg  gezonder maken   Op 15 oktober 2020 heeft ROC Midden Nederland het Vitaliteitslab in stadion Galgenwaard Utrecht geopend. Professionals, studenten en bewoners kunnen hier ervaren hoe d...

Lees meer
Koploper
Anders Werken in de Zorg

Allemaal zelf het wiel uitvinden. Dat doen we dus niet bij Anders Werken in de Zorg. We – innovatieve organisaties in de ouderenzorg – sporen  kansrijke nieuwe technologieën op, testen ze in het klein bij één van...

Lees meer