Koploper
10-2019

Aandacht Werkt

Thema's

Gezond werken Leven lang ontwikkelen Werken naar talent

Branches

Ziekenhuizen

De medewerkers van ziekenhuis Nij Smellinghe hebben passie voor de zorg voor hun patiënten. Maar: medewerkers in de zorg hebben in hun werk vooral aandacht voor anderen. Nij Smellinghe vindt het belangrijk dat medewerkers ook goed voor zichzelf en collega’s zorgen.  

Daarom zijn er de afgelopen jaren veel initiatieven en instrumenten ontwikkeld die bijdragen aan het verhogen of behouden van onder meer vitaliteit en werkplezier. Al deze initiatieven zijn gebundeld in het programma ‘Aandacht werkt’, te vinden op het intranet van de organisatie. Van gezondheid tot vakmanschap, van toekomst tot balans: allerlei thema’s komen aan bod in ‘Aandacht werkt’. Alle initiatieven zijn gebaseerd op het concept positieve gezondheid.

Nij Smellinghe - Aandacht werkt - Koplopernetwerk - Actie Leer Netwerk-model

Wat levert het op? 

De medewerkers van Nij Smellinghe zijn trots op het ziekenhuis en voelen zich erg betrokken bij wat er in de organisatie speeltDoor alle initiatieven te bundelen, is voor medewerkers een compleet overzicht ontstaan van het aanbod vanuit het ziekenhuis. Zo kunnen zij zelf initiatief nemen om te werken aan hun duurzame  inzetbaarheid en  hun werkplezier te vergroten. Een voorbeeld van een initiatief uit ‘Aandacht werkt’ is de gratis workshop ‘Gelukkiger werken’. Hierin krijgen zorgverleners zicht op hoe ze zelf kunnen sturen in meer werkgeluk, en hoe de organisatie hen daarin kan ondersteunen. Het wordt dankzij ‘Aandacht werkt’ voor medewerkers makkelijker om het gesprek aan te gaan over lekker in je vel zitten en gelukkig zijn met je werk. 

 Wat kunnen andere organisaties leren van dit voorbeeld? 

Nij Smellinghe heeft met de initiatieven uit ‘Aandacht werkt’ het olievlekprincipe toegepast. Dat betekent: starten met onderwerpen en met teams waar al energie zit. Ook is het heel krachtig gebleken om collega’s voor collega’s in te zetten; zo is de leefstijladviseur voor patiënten nu ook beschikbaar voor medewerkers.  

 Waarom is dit een goed voorbeeld? 

De zorgvraag van patiënten verandert sterk en dit vraagt om flexibele, veerkrachtige medewerkers én een sterke, wendbare organisatie. ‘Aandacht werkt’ stimuleert ditDuurzame inzetbaarheid van medewerkers is voor Nij Smellinghe geen doel op zich. Nij Smellinghe vindt duurzame inzetbaarheid belangrijk omdat medewerkers de grootste kracht van het ziekenhuis zijn. Met ‘Aandacht werkt’ laat het ziekenhuis zien dat het oog heeft voor de medewerkers. Investeren in zorgverleners draagt bij aan aantrekkelijk werkgeverschap, stimuleert de gezondheid en helpt uitval voorkomen. En nog belangrijker: investeren in medewerkers kan werkplezier verhogen en daarmee de kwaliteit van het werk en de zorg verder verbeteren. Door alle mogelijkheden binnen het ziekenhuis op intranet te bundelen in het programma ‘Aandacht werkt’, hebben medewerkers zelf meer regie over hun eigen werkgeluk en gezondheid. 

 

 

Partners


Overig
Jamzone

Gerelateerde artikelen

Bekijk alle artikelen
Nieuws
Servicedocument maatwerkopleiding mbo-verpleegkundige voor zij-instromers

Op verzoek van ministerie OCW voert Kennispunt MBO twee projecten uit ter ondersteuning van mbo-scholen in het bieden van deze maatwerkopleidingen voor zij-instromers.

Lees meer
Agenda
Algemene Ledenvergadering WGV Zuid Holland Zuid (Besloten bijeenkomst)

Lees meer
Agenda
Netwerkbijeenkomst HR, Opleiden en Recruitment

Lees meer