Blog

Een VR-bril of een collega die de student begeleidt? Aan de slag met stageproblematiek

Thema's

Alle thema's

Branches

Alle branches

Zorg- en welzijnsorganisaties willen graag veel enthousiaste kandidaten en stagiaires opleiden. In de praktijk blijkt dat de capaciteit om dat goed en met aandacht te doen soms ontbreekt. Het volume van instroom van lerenden mag omhoog. Maar hoe organiseer je dat goed? Hoe ziet het stage en werkbegeleiden er in de toekomst uit?

Met deze vraag zijn 40 deelnemers uit 25 zorg-, welzijns- en onderwijsorganisaties aan de slag gegaan. Dit deden zij in het lerend netwerk ‘Vrij denken over begeleiding’, georganiseerd door de RotterdamseZorg en WZW. In deze sessies werden door middel van design thinking, actieleren en projectmanagement de beste ideeën uitgedacht tot alternatieve vormen van begeleiden.

De netwerksessies leidden tot 3 alternatieve vormen van begeleiding:

1. De vrijgestelde werkbegeleider

Stagiaires worden begeleid door (pre-)zieke, (pre-)pensionado’s, zwangere, jonge moeders of andere medewerkers die het werk niet meer fysiek aan kunnen.

2. De inzet van Virtual Reality

VR neemt een deel van het leerproces over, doordat studenten een reële en positieve beroepsvorming via de techniek krijgen.

3. Iedereen is werkbegeleider

Hierbij maakt men de match op basis van skills. ‘Iedereen’ gaat over de gehele breedte van het begrip: van (mede)student tot cliënt tot docent.

De organisaties zijn zelf aan de slag gegaan met de ideeën na afronding van de sessies.Iedere organisatie op haar eigen tempo. Waar de ene organisatie op zoek gaat naar intern draagvlak voor een idee, rolt  een andere organisatie momenteel een pilot uit.

Een samenvatting van de sessies, alle bedachte ideeën en de uitkomsten van het traject vind je hier

Landelijk onderzoek

Momenteel loopt een landelijk onderzoek gestart naar alternatieve begeleidingsvormen. Het lerend netwerk en het Actie Leer Netwerk sluiten hier mogelijk bij aan om te onderzoeken of de ontwikkelde begeleidingsvormen daadwerkelijk leiden tot een verhoging van het aantal stageplaatsen, met behoud van de kwaliteit van de begeleiding.

Meer weten?

Op deze pagina vind je meer informatie over het traject, relevante documenten zoals praatplaten en informatie over het vervolg van het lerend netwerk.

 

 

Gerelateerde artikelen

Bekijk alle artikelen
Nieuws
Servicedocument maatwerkopleiding mbo-verpleegkundige voor zij-instromers

Op verzoek van ministerie OCW voert Kennispunt MBO twee projecten uit ter ondersteuning van mbo-scholen in het bieden van deze maatwerkopleidingen voor zij-instromers.

Lees meer
Agenda
Algemene Ledenvergadering WGV Zuid Holland Zuid (Besloten bijeenkomst)

Lees meer
Agenda
Netwerkbijeenkomst HR, Opleiden en Recruitment

Lees meer