Agenda

Ontwikkeling Telt Festival

Thema's

Leven lang ontwikkelen

Branches

Ambulancezorg Eerstelijnszorg Geestelijke gezondheidszorg Gehandicaptenzorg GGD Jeugdzorg Kraamzorg Onderwijs Ouderenzorg Sociaal werk Thuiszorg Ziekenhuizen

Hoe zorgen we ervoor dat iedere volwassene in Nederland zich een leven lang kan blijven ontwikkelen en zelfstandig mee kan doen in onze maatschappij? Hoe zorgen we voor een positieve leercultuur en hoe vormen we sterke regionale leernetwerken? Deze en andere vragen staan centraal tijdens het driedaagse (online) Ontwikkeling Telt Festival. Het Actie Leer Netwerk is present en deelt graag alle goede voorbeelden uit zorg en welzijn op het gebied van Leven Lang Ontwikkelen.

Leven Lang Ontwikkelen

Dit is een van de zes thema’s van het Actie Leer Netwerk. De aandachtspunten zijn: een betere aansluiting van beroepsonderwijs op het werken in de zorg en welzijn en betere aansluiting op regionale behoefte. Prof. Dr. Marc van der Meer, ambassadeur van dit thema, zegt hierover: “Overal staat het hoog op de agenda, maar in de zorg is een leven lang ontwikkelen extra urgent. Want daar spelen niet alleen ernstige personeelstekorten, ook de zorgvraag wordt steeds complexer.”

Ontmoet Koplopers: afstand tot de arbeidsmarkt en toch een baan in zorg en welzijn

Lieke Lange laat twee Koplopers aan het woord. Zij geven jullie een kijkje in de keuken waarin stakeholders samenwerken aan de instroom van statushouders, mensen met afstand tot de arbeidsmarkt en (cross-sectorale) zij-instromers. Je krijgt het complete en eerlijke verhaal te horen: wat ging goed, wat kon beter en wat is er geleerd? Vraag de Koplopers vervolgens het hemd van het lijf in de deelsessies. Laat je inspireren door de Koplopers:

  • Kleurrijk Zorgen: Statushouders klaarstomen voor een baan in de zorg, en werkgevers klaarstomen voor de komst van deze nieuwe medewerkers. Daar draait het dus om in dit Koploperinitiatief van het Actie Leer Netwerk uit de Veluwe. Projectinitiator Haci Aslan Sariaslan vertelt over de omgekeerde werving en selectie: dat is als het ware hoe zorginstellingen uit Apeldoorn en omstreken te werk gaan bij het aannemen van statushouders. In plaats van te focussen op competenties en diploma’s die nodig zijn om een bepaalde zorgfunctie uit te oefenen, gaat het in dit verhaal dus om de potentie en talenten van de statushouders. Alvast meer weten? Beluister hier de podcast of lees hier meer.
  • Op STAP: een stap verder: Mensen met een bijstandsuitkering, statushouders en ‘drop-outs’ van ROC-scholen komen lastig aan een baan. Het initiatief Op STAP biedt deze mensen en zij-instromers de kans om opgeleid te worden tot een baan in de zorg op niveau 1, 2 en 3. Het succes van dit project is al bewezen door zorgorganisatie Patyna, waar inmiddels circa 175 nieuwe zorgprofessionals zijn opgeleid. In 2020 is het een stap verder gegaan, want ook in Drenthe is het Op Stap-project gestart bij ouderenzorginstelling Icare. Lees meer over dit voorbeeld.

Aanmelden

Doe, praat en leer mee tijdens dit driedaags online festival. Aanmelden kan via www.ontwikkelingteltfestival.nl. Actie Leer Netwerk en de Koplopers zijn woensdag 21 april aanwezig om je te inspireren.

Het “Ontwikkeling Telt Festival” is een samenwerking van het actieprogramma Tel mee met Taal en het actieprogramma Leven Lang Ontwikkelen. Het actieprogramma Leven lang ontwikkelen is van de ministeries OCW, SZW, EZK en de SER. Tel mee met Taal is een actieprogramma van de ministeries OCW, BZK, SZW en VWS.

Gerelateerde artikelen

Bekijk alle artikelen
Nieuws
COVID-Scholingsaanbod voor nieuwe zorgmedewerkers

Friese zorgorganisaties, het Friesland college en GGD Fryslân hebben de handen ineengeslagen en handreikingen Infectiepreventie ontwikkeld voor nieuwe verpleegkundigen en verzorgenden. Download deze hier!

Lees meer
Handreikingen
Organiseren van online bijeenkomsten voor ‘dummies’

Download de handreiking 'Organiseren voor online bijeenkomsten': een handboek voor ‘dummies’ waar misschien ook de ‘ervaren’ organisatoren tips uit kunnen halen. Met uitleg en hulpmiddelen om te komen tot een suc...

Lees meer
Nieuws
Winnaars Ik weet RAAT over hun idee, proces en resultaten

Medewerkers van 26 zorg- en welzijnsorganisaties uit alle branches in de provincie Gelderland werden via het project Ik weet RAAT uitgedaagd ideeën in te dienen om collega’s te behouden of slimmer te werken. De winnaa...

Lees meer