Agenda

Online webinar MBO Brigade: Gepersonaliseerd Leren

De MBO Brigade organiseert in samenwerking met mboRijnland een online broedplaats over gepersonaliseerd leren. Het webinar start met een praktijkvoorbeeld, waarna een aantal belangrijke succesfactoren van gepersonaliseerd leren worden gepresenteerd. Ten slotte is er gelegenheid om over deelthema’s met elkaar in gesprek te gaan.

MboRijnland is overtuigd van het nut van gepersonaliseerd leren. De school zit midden in de omslag van klassikaal naar gepersonaliseerd onderwijs. In november 2019 heeft mboRijnland in Zoetermeer een grote landelijke bijeenkomst georganiseerd over gepersonaliseerd leren. Nu organiseert de MBO Brigade in samenwerking met mboRijnland online het vervolg voor iedereen die zich met gepersonaliseerd leren in het mbo bezighoudt. Uiteraard ben je ook van harte welkom als je de eerste bijeenkomst niet hebt meegemaakt.

De broedplaats start met een inleiding van Marcel van Assen (hoogleraar Operational Excellence, TIAS) over het belang van standaardisatie voor gepersonaliseerd leren. Hoe komen we van spaghetti tot metrolijnen? Vervolgens vertelt mboRijnland over hun praktijkvoorbeeld van gepersonaliseerd leren, met name bij hun opleidingen op niveau 1 en 2. Daarna kunnen deelnemers in deelsessies actief in gesprek met elkaar en met het ministerie van OCW en de MBO Raad over de volgende thema’s:

  • De transitie van klassikaal leren naar gepersonaliseerd leren: wat vergt dat van een school en van het onderwijssysteem, bijvoorbeeld qua cultuurverandering?
  • Begeleide onderwijstijd: hoe verhoudt gepersonaliseerd leren zich tot de urennorm?
  • Digitalisering: hoe kan ICT de omslag naar gepersonaliseerd leren ondersteunen?
  • Examinering: hoe geef je examens vorm als elke student op zijn eigen manier en tempo leert?

Het maximale aantal deelnemers bij het plenaire gedeelte is 200. Bij de deelsessies is het aantal actieve deelnemers gemaximeerd op acht en geldt: wie het eerst komt, wie het eerst maalt.

Ben je geïnteresseerd en wil je deelnemen? Meld je aan! We hopen je dan (weer) te mogen ontmoeten. Gepersonaliseerd onderwijs is wellicht juist nu belangrijker dan ooit!

Aanmelden kan via dit formulier.

Gerelateerde artikelen

Bekijk alle artikelen
Agenda
Algemene Ledenvergadering WGV Zuid Holland Zuid (Besloten bijeenkomst)

Lees meer
Agenda
Netwerkbijeenkomst HR, Opleiden en Recruitment

Lees meer
Agenda
Gezondheidsfestival ‘Van zorg naar gezondheid in Noord Nederland’

Lees meer