Agenda

Derde themabijeenkomst ‘Anders opleiden’ van Actiz

Thema's

Leven lang ontwikkelen

Branches

Ouderenzorg

Op vrijdag 4 oktober a.s. organiseert Actiz de derde themabijeenkomst over de arbeidsmarkt, met als thema: ‘Anders opleiden’. Voldoende en goed opgeleide professionals zijn van essentieel belang om kwalitatief goede zorg te kunnen (blijven) bieden. Traditionele oplossingen zijn niet meer toereikend! Hoe blijf je als professional ‘bij’ als technologische, maatschappelijke en vakinhoudelijke ontwikkelingen steeds sneller gaan? Hoe zorg je voor een opleidingsaanbod dat optimaal aansluit bij de vraag binnen de organisatie en de vraag van (aankomend) professionals?

Met landelijke en lokale initiatieven wordt verkend welke mogelijkheden er zijn en wat dat van zorgorganisaties en onderwijs vraagt. Vier gastsprekers delen hun ervaringen en bezoekers gaan ook met elkaar aan de slag met de oplossing van morgen.

Er is een informatief programma samengesteld, met een open space lunch, een dynamische plenaire sessie én een netwerkborrel, zodat u geïnspireerd naar huis gaat.

Schrijf je nu vast in, want het aantal plekken is beperkt.

Rol Actie Leer Netwerk:

Het Actie Leer Netwerk zal aanwezig zijn op deze bijeenkomst en haar dienstverlening op de middag aan aanwezigen presenteren.

Voorlopig programma

12.00 – 13.00 uur        Open space lunch

13.00 – 13.30 uur        Aftrap door ActiZ

13.30 – 14.00 uur        In gesprek: wat kunnen onderwijs en werkveld van elkaar verwachten?

14.00 – 14.30 uur        Vier pitches: leren en inspirern

14.30 – 14.45 uur        Korte break

14.45 – 15.30 uur        Kleur bekennen

15.30 – 15.35 uur        Afsluitende woorden

15.35 – 16.00 uur        Netwerkborrel

De bijeenkomst Arbeidsmarkt ‘Anders opleiden’ is exclusief voor leden van ActiZ en is de derde in een reeks over de arbeidsmarkt.

Gerelateerde artikelen

Bekijk alle artikelen
Agenda
Ledenvergadering Bo Geboortezorg

Op deze dag vindt de ledenvergadering plaats van de brancheorgananisatie voor de geboortezorg. Naast een aantal formele zaken die bij een ledenvergadering horen, is er een aantal inspiratie presentaties, die verzorgd zul...

Lees meer
Nieuws
Opbrengst schrapdag Jeugdzorg: De zes grootste ergernissen

Op 12 juni gingen honderden jeugdzorgprofessionals aan de slag met als doel onnodige regels en formulieren aan de orde te stellen en te kijken of deze wellicht geschrapt kunnen worden. Deze sessies worden georganiseerd v...

Lees meer
Koploper
Leren is werken, werken is leren

Amsterdamse ouderenzorginstellingen hebben de handen ineen geslagen om samen een inspirerend leer- en werkklimaat binnen teams te creëren. Zo vergroot het werkplezier, daalt het verzuim en gaat de kwaliteit van zorg omh...

Lees meer