Actieleren

Leren over het belang van beloning en het verschaffen van de juiste informatie

Thema's

Meer uren werken

Branches

Alle branches

Uit onderzoek van de stichting Het Potentieel Pakken blijkt dat een kwart van de zorgmedewerkers ervoor open staat om meer uren te werken. Een belangrijke overweging daarbij is de extra beloning. Daarnaast blijkt financiële onafhankelijk een belangrijk motief. Toch komt het onderwerp beloning in organisaties nauwelijks ter sprake en hebben maar weinig werknemers een goed inzicht in hun financiële situatie. Op basis van verkeerde informatie of onjuiste overtuigingen gaan ze er vaak (onterecht) vanuit dat meer werken niet loont. Het verschaffen van de juiste informatie als het gaat om beloning, maar ook om andere aspecten die een rol spelen bij contractuitbreiding, is dan ook van groot belang. Op 22 april verzorgde Wendy van den Boogaard van stichting Het Potentieel Pakken een workshop voor Actie Leer Netwerk over beloning en over het recent gelanceerde tool, de WerkUrenBerekenaar.

Aan de slag

De deelnemers aan de workshop, veelal HR- en beleidsadviseurs en projectmanagers uit zorg en welzijn, werden opgewarmd met enkele stellingen over zorgmedewerkers en beloning. Deze groep bleek goed op de hoogte van feiten en cijfers: 70% van de respondenten van het onderzoek geeft daarbij aan dat ‘financieel aantrekkelijk’ een belangrijke overweging is om dat ook daadwerkelijk meer uren te werken te gaan doen en 83% van de medewerkers uit de proeftuinen de stichting vindt het belangrijk om financieel onafhankelijk te zijn.

Roxan Stevens van Het Potentieel Pakken presenteerde de WerkUrenBerekenaar, een nieuwe gebruiksvriendelijke tool, ontwikkeld door het Nibud, waarmee werknemers zelf makkelijk kunnen uitrekenen hoeveel meer werken onder de streep financieel oplevert, inclusief toeslagen en (heffings)kortingen. Aan de hand van een proefberekening en enkele profielen van verschillende zorgmedewerkers wordt het gemak van het invullen toegelicht. De vragen van de deelnemers betroffen vooral de gevolgen voor de pensioenpremie en hoe je als organisatie met de WerkUrenBerekenaar op een laagdrempelige manier het gesprek aan kan gaan met medewerkers over het onderwerp. Je vindt deze op www.werkurenberekenaar.nl. De workshop over beloning terugkijken kan hier.

Eerst komen belemmeringen aan de orde die nu nog spelen. De deelnemers vertellen:

 • Bij meer beloning wordt de pensioenpremie hoger. Het is daarom belangrijk om in het gesprek het positieve effect te benadrukken dat meer pensioen wordt opgebouwd.
 • De belemmering zit vaak niet bij de medewerkers maar bij de organisaties. Het vraagt anders organiseren van de zorg en anders roosteren als medewerkers grotere contracten hebben.
 • Uit verhalen van verpleegkundigen blijkt dat er weerstand is om de beloning met de werkgever samen te bekijken omdat er best veel privégegevens moeten worden ingevuld.
  Ook ervaart men weerstand bij HR omdat ze bang zijn voor veel vragen waar ze het antwoord niet op kunnen geven.
 • Beeld wat bij veel mensen in het hoofd zit: “Als ik meer ga verdienen, dan ga ik minder werken”.
  Deze opvatting is vrij hardnekkig en kost nog tijd om dit te veranderen.
 • De hoge werkdruk zorgt er ook voor dat het nog niet makkelijk is om het onderwerp op de agenda te zetten.
 • De cultuur is nog heel bepalend waar het gaat om de verdeling werk en zorg tussen mannen en vrouwen. Het ligt gevoelig om dit te doorbreken.

Er werd actief meegedacht over suggesties om beloning en contractuitbreiding meer onder de aandacht te brengen. Enkele suggesties:

 • Benut de loonadministratie via RAET, AFAS of anderen: voeg de informatie toe aan het pakket en stuur informatie mee met de loonstrook of maak de informatie bij de loonstrook inzichtelijk als je werkt met digitale loonstroken.
 • Besteedt in je verhaal ook aandacht aan de overheadkosten van kleinere contracten en aan de relatie tussen omvang van de contracten en prestaties die worden geleverd. Op dit moment is het echt praten over beloning nog ‘not-done’ en is er (nog) geen prikkel voor beloning vanuit prestatie.
 • Activeer niet alleen medewerkers met kleinere contracten, maar ga ook eens in gesprek met degenen die al 30 of 32 uur werken.
 • Benadruk dat de WerkUrenBerekenaar in ieder geval laat zien dat meer uren werken loont.

Verder verbeteren

De WerkUrenBerekenaar kan door elke medewerker nu al worden gebruikt op het gewenste moment en gewoon thuis, wat kansen biedt om ook met partners in gesprek te gaan over een andere verdeling van werk en tijden. De uitkomsten geven een goede indicatie van de gevolgen van meer uren werken. Er is optimaal geprobeerd om de realiteit te benaderen. Daarbij is ook rekening gehouden met effecten in klein of grote organisaties. Het is ook mogelijk om bij vragen contact op te nemen met het Nibud. Met de suggesties en wensen van gebruikers wordt het tool doorontwikkeld.

Extra ondersteuning

Het Potentieel Pakken biedt naast de WerkUrenBerekenaar ook verschillende activiteiten rond het thema, zoals een bootcamp, thema-workshops en een aanbod voor bestuurders, medewerkers én, sinds kort, ook voor aanspreekpunten/aandachtfunctionarissen rond het thema binnen de organisatie. Wil je in jouw organisatie meer bekendheid geven aan het thema beloning en de WerkUrenBerekenaar, dan kun je de communicatietoolkit aanvragen bij Marleen Vos (marleen.vos@hetpotentieelpakken.nl).

Vervolg

Tijdens een tweede workshop op 17 juni van 9.30 tot 11.00 uur deelt stichting Het Potentieel Pakken haar perspectief op het belang van een inspirerend en overtuigend verhaal rondom grotere contracten: hoe ontwikkel je een verhaal voor jóuw organisatie dat aansluit bij de medewerkers? Je gaat hiermee aan de slag en krijgt inspiratie over de manier waarop je dat verhaal kunt delen.

Je hoeft deel 1 niet te hebben gevolgd om aan deze workshop deel te nemen. Aanmelden kan via deze link.

Heb je de workshop op 22 april gemist? Geen zorgen. Deze kan je hier terugkijken:

Gerelateerde artikelen

Bekijk alle artikelen
Agenda
Algemene Ledenvergadering WGV Zuid Holland Zuid (Besloten bijeenkomst)

Lees meer
Agenda
Netwerkbijeenkomst HR, Opleiden en Recruitment

Lees meer
Agenda
Gezondheidsfestival ‘Van zorg naar gezondheid in Noord Nederland’

Lees meer